piątek, 9 listopada 2012

Jakie zająć stanowisko wobec heretyka ?


Jakie zająć stanowisko wobec heretyka ?

 napisał Michael
 Święty Antoni na pustyni
 

 Oto o czym przypomina nam ostatni List dominikanów z Avrillé (n°62) :

ŚWIĘTY ANTONI PUSTELNIK I HERETYCY

Dla Świętych wiara i cześć Boga są ponad wszystko. Dzisiaj już się tego nie widzi. Poniższy fragment pochodzi z napisanego przez św Anastazego Żywota św Antoniego i wart jest przemyślenia. [...] Święty Atanazy napisał o św Bernardzie:

"Był tak godny podziwu i tak religijny w sprawach wiary, że nie chciał nigdy mieć  czegokolwiek wspólnego  z schizmatykami Meletianami, bo wykrył początki  ich nieprawości i ich apostazji. Nigdy nie chciał rozmawiać zbyt przyjaźnie z manichejczykami i innymi heretykami, ale wzywał ich do wyjścia z błędu i powrotu do prawdy. Zapewniał bowiem, że przyjaźń i komunikacja z takimi osobami byłoby ruiną i całkowitą utratą duszy. Z tego samego powodu nienawidził herezji arian i prosił wszystkich, aby nie kontaktowali się  z nimi i nie dodawali wiary do ich złej doktryny. [...]

Na prośby  biskupów  i pustelników, Antoni poszedł do Aleksandrii, gdzie mówił publicznie przeciw arianom. Nigdy,  powiedział, nie spotykajcie się  z tymi bezbożnymi   arianami , gdyż nie może być sojuszu między światłem i ciemnością (2 Kor 6, 14). Jesteście chrześcijanami, ponieważ jesteście w prawdziwej pobożności i religii prawdziwej, a oni, mówiąc, że Słowo Ojca, Syn Boży, jest istotą  nieróżniącą  się od pogan i czczą stworzenie zamiast czcić Stwórcę. Wierzcie więc, że wszystkie stworzenia powstają z gniewem przeciwko nim, ponieważ oni zaliczają do stworzeń Stwórcę i Pana wszystkich rzeczy i przez Którego wszystko się stało. "

 Po przeczytaniu tego tekstu cytowanego przez dominikanów, oto naturalny ciąg dalszy rozumowania jaki nam się nasuwa :

LUDZIE SOBOROWEGO KOŚCIOŁA SĄ HERETYKAMI I NIE SĄ  "W PEŁNEJ KOMUNII Z TRADYCJĄ", TO OZNACZA, ŻE RÓWNIEŻ SĄ SCHIZMATYKAMI :

Arcybiskup Marcel Lefebvre, 4 października 1987 r. mówi : "... Rzym stracił wiarę, moi drodzy. Rzym jest w apostazji. To co mówię, to nie są słowa rzucane na wiatr. To jest prawda. Rzym jest w apostazji. Nie możemy już mieć zaufanie do tego świata, on opuścił Kościół, oni opuścili Kościół. To jest pewne, na pewno, na pewno "(...) Nie można podążać za tymi ludzi. (...) To jest nie do pomyślenia, nie do pomyślenia (...) To niesamowite, niesamowite! Więc jak chcecie, żebyśmy zaufali   ludziom takim, jak oni? To nie jest już możliwe. "

Ksiad Hervé Gresland, w październiku 2012 roku, w swoim artykule Dlaczego Benedykt XVI zaprosił do Asyżu ateistów, napisał: "Czytając Pius X i Benedykta XVI, jest oczywiste, że Benedykt XVI jest w ścisłym znaczeniu tego słowa, modernistą. "

Papież Benedykt XVI robi wrażenie papieża wierności: odmawia zerwania z przeszłością, okazuje przywiązanie do  starych ceremonii ... Czy to wystarczy, aby uznać go za tradycyjnego papieża ? Czy jego teologia jest teologią katolickiej Tradycji ? Nie, mówi bp Bernard Tissier de Mallerais w swojej ostatniej  książce, Dziwna teologia Benedykta XVI.

Arcybiskup Marcel Lefebvre, 4 sierpnia 1976 r., powiedział: "Uważamy, że możemy powiedzieć, tzymając się wewnętrznej i zewnętrznej krytyki Vaticanum II, to znaczy, analizując teksty i studiując przczyny i skutki Soboru,  że on odwracając się plecami do Tradycji i zrywając z Kościołem przeszłości, stał się Soborem  schizmatyckim. "

Dlatego też :

"Absolutnym obowiązkiem każdego kapłana (i każdego wierzącego), który chce pozostać katolikiem jest oddzielenie sie  od Kościoła soborowego, dopóki  on nie powróci  do tradycji Magisterium Kościoła i wiary katolickiej." (Abp Lefebvre, Itinéraire spirituel, 1990, s. 31).