poniedziałek, 29 lipca 2013

G.R.E.C (część 3 i ostatnia )


G.R.E.C (część 3 i ostatnia )

 od Michaela


Jaki to kapłan grupy G.R.E.C. powiedział tę modernistyczną bzdurę :
"Spokojny dialog nie jest celem samym w sobie, lecz niezbędnym środkiem do poszukiwania prawdy."
Uwaga: dobry katolik nie szuka prawdy przy pomocy  dialogu z heretykiem, lecz  studiując swoją wiarę. Odpowiedź w grze na końcu tego artykułu.
Zdziwicie się !

Kim są uczestnicy grupy GREC ?

 Wierni wspierają  materialnie  kapłanów FSSPX dopóki  ci kapłani wiernie walczą o Tradycję. Otóż GREC  jest wierutnym kompromisem z modernistyczną  herezją. Kompromisem  tym bardziej winnym, że   osłonięty  pełną dyskrecją.
Ksiądz Lelong przypomina :
- Ksiądz du Chalard, zamieszkały w Rzymie, "nigdy nie zaprzestał nieść grupie GREC   wsparcia  tak dyskretnego, jak  i uważnego. "(str. 24).
- Ksiądz Alain Lorans przyczynił się  "w decydujący sposób do  tworzenia, a potem  trwania naszej Grupy Refleksji Między Katolikami [GREC]." (str. 24). Jest on  oficjalnym rzecznikiem FSSPX, odpowiedzialnym za  Komunikację!
- Ksiądz P. de la Roque, teolog, który głośno gratuluje sobie Motu Proprio uchylające  Mszę  trydencką  jako formę zwyczajną liturgii łacińskiej.
- Ksiądz Célier, autor książki Benedykt XVI i tradycjonaliści wydanej i opatrzonej wstępem przez masona Wielkiej Loży Francji "odpowiedzialnego za studia nad kwestią doktrynalną w łonie  Dystryktu Francji Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X "(s. 64)
 - Ksiądz Troadec,  odpowiedzialny za formację kapłanów!
- Ksiądz Ribeton z  Bractwa Świętego Piotra. Oj. Lelong z zadowoleniem stwierdza, że  "między przełożonym Dystryktu Francji Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra  i Przełożonym Dystryktu Francji Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X istnieją dobre stosunki " (str. 37)
- Jacques-Regis du Cray (dziennikarz w Fideliter)
- Luc Perrin
- etc.

Czy grupa GREC wywarła  wpływ?
 Zauważyliśmy już, że zdarzenia przebiegały według przewidywań grupy  GREC. To nie było trudne, ponieważ za GREC-iem, jak widzieliśmy, stał Rzym i  Menzingen.
Uwzględnijmy inne fakty. GREC chce żeby "osoby odpowiedzialne za to Bractwo  [FSSPX] zawiesiły oświadczenia i polemiczne artykuły  krytykujące Stolicę Apostolską." To był rewanż  za zniesienie ekskomuniki. Tym sposobem  biskup Fellay  uciszył krytykę wszelkich rzymskich skandali  (Asyż III),  wymagając równocześnie  swobody krytykowania!
Zamiast odrzucić Sobór, członkowie FSSPX z grupy GREC mówia o problemie  interpretacyji. Ksiądz  Aulagnier pokazuje wielce słusznie  (str. 103), że "hermeneutyka ciągłości" Benedykta XVI i zwrot "światło Tradycji" są dwoma równoważnymi zwrotami. Dlatego biskup Fellay może  powiedzieć, że przyjmuje Vaticanum II w świetle Tradycji. W tym świetle, wszystko staje się akceptowalne, zaakceptuje on nawet  nowy Kodeks Prawa Kanonicznego a  Nowa Msza staje się  "prawowita".
GREC  tworzy  grupę teologiczną, w której są, między innymi, ks Charles Morerod,  "wyznaczony przez kardynała Ratzingera dla nieformalnych rozmów" i ksiądz P. de La Roque. To tych  kapłanów  Rzym wybierze do oficjalnych rozmów w Rzymie.

  Antidotum: abp Lefebvre jest przeciwny  ekumenizmowi
Z modernizmem, który jest soborową herezją, wariantem protestantyzmu, dotyczy to ekumenizmu, jak przypomnieli   założyciele grupy GREC. Książka księdza Rioulta, Niemożliwe pojednanie daje pewne wskazówki, zdecydowanie  potępiając to nowe ekumenistyczne Bractwo :
- "Czekałem aż do 5 czerwca z napisaniem do Papieża:" Przykro mi, ale nie możemy się zrozumieć. Wasz cel jest inny niż nasz. Zawierając  układ, waszym celem jest doprowadzenie nas do Soboru. Moim celem, przeciwnie,  jest utrzymać nas poza Soborem i waszymi wpływami. " Arcybiskup Lefebvre, Flavigny, grudzień 1988.
Argumentem na rzecz grupy  GREC jest konieczność rozmów w celu lepszego poznania się. Jak gdyby,  mając do dyspozycji stos książek i publikacji z ostatnich   40 lat, poznanie stanowiska FSSPX było takie trudne ! To jest typowo modernistyczny argument : najważniejsze jest  spotkanie różnych subjektywności i wspólne budowanie mostów. Oto, co mówi abp  Lefebvre: "Jeśli nie akceptujecie doktryny waszych  poprzedników, rozmowy są bezużyteczne.  Tak długo, jak nie zgodzicie się na reformę Soboru,  biorąc pod uwagę doktrynę poprzedzajacych was papieży, dialog nie jest możliwy. To jest bezużyteczne. (Fideliter, nr 66)
Wskazania mówiące jak się powinni  zachować wierni, a tym bardziej kapłani, są   następujące: "Ścisłym  obowiązkiem każdego kapłana (i każdego wiernego), który chce pozostać katolikiem, jest  odseparowanie się od   Kościoła soborowego. " Arcybiskup Lefebvre, Podróże duchowe. Można więc mówić nie tylko o zdradzie, ale także o ciężkim grzechu przeciw wierze  tych duchownych uczestniczących  w  GREC. Nie ulega wątpliwości, że właśnie   dlatego te dzialania   prowadzono  w pełnej dyskrecji przez  15 lat ! Dzieci światła nie ukrywają cnotliwych działań.

Konkluzja
Grupa GREC powstała   w 1997 roku. Trwała przez  prawie 15 lat !  Ale jej zarodki istniały już wcześniej. Ksiądz Aulagnier wspomina  (p. 107) konferencje już od roku 1992,  wraz z Dom de Lesquenem, soborowym kapłanem, który założył GREC. W tym czasie wokół księży  Aulagniera i Dom Lesquena byli księża  Célier, Lorans, Boivin, Boubée, Laisney. Większość z nich spotka się w grupie GREC. Już wtedy chodziło o "zaakceptowanie Soboru   w świetle Tradycji" (str. 108).
Ksiądz Aulagnier, kapłan, który  dołączył do modernistów, jest dobrym przykładem   dla wiernych kuszonych chęcią zaufania: w tym kryzysie nie wolno  nie ufać nawet Przełożonemu Dystryktu  Francji i Asystentom Przełożonego  Generalnego ! Ale przyznajmy, że ks. Aulagnier wybierając przyłączenie był przynajmniej logiczny  sam z sobą.
A co do biskupa Fellaya,  czeka on na odpowiedni moment w celu uzyskania porozumienia  "ze znaczną częścią  kapłanów i wiernych  FSSPX. " (str. 52)

Ważny Aneks  :
Aneks stale  dostępny,  znaleziony na la Porte Latine z naszymi komentarzami a kwadratowych nawiasach :

Komunikat  Grupy Refleksji między katolikami (GREC)
  Paryż 29 stycznia 2009
  "Grupa refleksji między katolikami (GREC) wyraża wdzięczność za zniesienie ekskomuniki z czterech biskupów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, wspaniałomyślnie postanowione przez Ojca Świętego i promulgowane w dniu 24 stycznia 2009 roku.
  [zwróćcie uwagę na słowo wspaniałomyślnie]

Całym sercem raduje  się ze względu na   Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Ale cieszy się zwłaszcza ze względu na  Kościół, który potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek, jak stwierdził to papież Benedykt XVI w Lourdes, wszystkich  swoich dzieci na polu  apostolstwa. [Zauważcie, że Kościół potrzebuje wszystkich swoich dzieci, tak modernistów, jak i   Tradsów.]

Ta decyzja   służy  uzmocnieniu wewnętrznej jedności, a jeszcze bardziej  miłości.
[Zauważcie, że jedność Kościoła już się nie opiera  na prawdzie wiary katolickiej ... FSSPX cieszy się z  ekumenizmu  zastosowanego do   Tradsów]

Decyzja ta jest dla grupy GREC tym bardziej radosna, że od zarania jej powołaniem  było właśnie stworzenie przestrzeni dla spotkań i dyskusji między katolikami, zwłaszcza po to, aby przyznano kapłanom i wiernym  dzieła abp  Lefebvre’a  miejsce na łonie Kościoła. 
[Zauważcie, że to jest to, czego się domaga  biskup Fellay:  miejsce, składane krzesełko  pośród heretyków.]
Przekonana, że Ojciec Święty będzie nadal przychylnie patrzył na organizowanie seminariów, które miałyby dać mejsce  zdecydowanie tradycyjnej  "hermeneutyce ciągłości", grupa GREC chce kontynuować wysiłki  niestrudzenie rozwijane   w tym kierunku.


[GREC broni hermeneutyki ciągłości i publikuje się to na La Porte latine! Oczywiście, powyżej znajduje się nastepujący wpis :O ile nie podano inaczej, teksty i konferencje, które nie pochodzą od członków FSSPX nie mogą być uważane za odpowiadające oficjalnemu stanowisku Bractwa Świętego Piusa X. Problemem z tym, że w grupie GREC jest kilku członków FSSPX.]


Chce  zapewnić Konferencję Episkopatu Francji o swoim poparciu, aby wezwanie Ojca Świętego do pojednania zostało usłyszane przez wszystkich . "
[zauważcie, że GREC zapewnia Konferencję Episkopatu o swoim wsparciu, czyż można  wątpić, że  ks. Thuillier, były kapłan Bractwa z Saint Nicolas w Paryżu, który  został prywatnym sekretarzem kardynała Vingt-Trois, mógłby pełnić rolę łącznika  ?]

  Paryż, 29 stycznia 2009

Gra grupy GREC na  letnie wakacje

Do całej rodziny, w celu uświadamiania   nastolatków
Zasady gry: Oddać każdy   cytat - autentyczny -  jego właścicielowi, członkowi GREC .Członek GREC może mieć być autorem wielu cytatów, lub żadnego. Nie patrzeć na arkuszu odpowiedzi podany poniżej.

Członek grupy  GREC mogący być autorem cytatu lub (ów)
1) Ksiądz Lorans, odpowiedzialny za publikacje FSSPX, założyciel grupy GREC.
2) M. Pichot-Bravard, profesor w seminarium Instytutu Chrystusa Króla w Gricigliano. (przyłączony)
3) Jacques-Régis du Cray, dziennikarz w  Fideliter, pismo Dystryktu Francji  FSSPX, pod pseudonimem  Côme de Prévigny i interanuta pod pseudonimem Ennemond.
4) Marie-Alix Doutrebente, sekretatka  GREC (założycielka chóru w Saint Nicolas du Chardonnet w Paryżu)
5) Ksiądz Claude Barthe, pisarz,  wprowadzony w kręgi Watykanu
6) Oj. Lelong (soborowiec), założyciel GREC
7) Dom de Lesquen, zasłużony kapłan z  Randol (soborowiec)

Cytaty
A) "I tak, jak nadzwyczajna liturgia przyciąga do siebie liturgię zwyczajną, możemy mieć nadzieję, że "nadzwyczajne doktryna" przyciągnie "doktrynę zwyczajną  ".
B) "Oczywiście, nikt sobie nie  wyobrażał, że papież pozwoli na współistnienie  obu rytów, sprowadzając je do  dwóch form. Możemy ocenić wielką mądrość Rzymu przejawiającą się w tym  akcie, etc. "
C) "Jest oczywiste, że przybycie Benedykta XVI na tron świętego Piotra było wielkim appel d’air  dla całego Kościoła, zwłaszcza dla tradycjonalistów. "
D) "GREC [...] grupa ta powinna zostać utrzymana. "
E) "Nie trzeba ukrywać, że ci kapłani [Bractwa] bywają  zaskoczeni, gdy Benedykt XVI udaje się do synagogi, czy zboru  protestanckiego. Ale wielokrotnie, pociesza ich  zerwanie z nieszczęsnymi zwyczajami nabytymi  w ciągu ostatnich czterech lat "
F) "GREC odmawia polemiki, w której opinie, uczucia, a przede wszystkim  urazy  przeciwieństwiają się sobie w sposób  sterylny, ponieważ wyrażają one jedynie subiektywny obraz rzeczy. [...] Chociaż ten  klimat  miłości wydaje się nam  konieczny, nie jest on jednak  wystarczający. Spokojny dialog nie jest celem samym w sobie, lecz niezbędnym środkiem do poszukiwania prawdy. "
G) Z grupą GREC "możemy, przechodząc ponad naszemi różnicami, przyczynić się ku temu, aby  wszyscy stali się  jedno w Chrystusie. "Tabelka rozwiązań zagadki (do ukrycia)

Przykład : Cytat A = osoba nr 5) /str. 122/ ; to jest odpowiedź na zagadkę podaną w artykule „GREC – część 2”.


B 4 (s. 126)

C 4 (s. 125)

Patrz /po francusku/: 


 D 3 (s. 128)

 E 3 (s. 131)

F 1 (s. 136 i 137) Wydawałoby się, że czytamy postępowca: dialog dla poszukiwania prawdy! Należy również zauważyć, że zgodnie z tym cytatem, stanowisko wyrażane przez Bractwo nie jest w oczach ks. Loransa prawdą obiektywną. Jest to tylko subiektywny pogląd na rzeczy, który nie pozwala dotrzeć do prawdy. Według niego, do osiągnięcia prawdy, dialog jest niezbędny !G 2 (s. 144) Przyłączeni, to jest solidne ! (uwaga ironiczna)