piątek, 26 lipca 2013

Grupa G.R.E.C (część 1-sza) od Michaela


Le G.R.E.C (część 1-sza)

 Grupa Grupa Refleksji Między Katolikami 
od Michaela


soborowy kościół, z którym bp Fellay chce nas pojednać  

Wiele już powiedziano na temat grupy GREC [fr.: Groupe de Réflexion Entre Catholiques] - klubu spotkań  między katolikami-modernistami  i  FSSPX i tego, że  przygotowała ona   przyłączenie  FSSPX do Rzymu w 2012 roku. Jednak niektórzy czytelnicy nadal nie są przekonani o szkodliwości takiego przedsięwzięcia i nie widzą nic złego  w teologicznych debatach   wokół bufetu u  pani Perol. Gdzie tu jest jakiś znak zaprzeczenia? Czy nie powinniśmy świadczyć i nawracać? Czy nie jest to jakaś naciągana i specjalnie rozdmuchana afera, aby zdyskredytować Bractwo?
Aby odpowiedzieć na te  uzasadnione zastrzeżenia,  najlepiej udać się do źródła. A zatem sięgniemy po  książkę oj. Michela Lelonga O konieczne pojednanie [fr. Pour la nécessaire réconciliation ], książkę, która udziela głosu licznym   uczestnikom  oraz dostarcza cennych informacji. Pomimo, że  nie zgadzamy się z oj. Lelongiem, pragniemy podziękować mu za informacje i  po raz kolejny stwierdzamy, że  FSSPX zaprzestało  już  informowania  wiernych, którzy znajdując się w  niezręcznej sytuacji nieposłuszeństwa wobec Rzymu,  muszą być informowani na bieżąco o rozwoju sytuacji  praktycznej i doktrynalnej, aby  móc - świadomie i zgodnie z sumieniem - przyjąć odpowiednią postawę.

1) Osiągniecia ekumenizmu  Vaticanum II zostały przyjęte przez uczestników grupy GREC

   ● Postęp w kierunku jedności
Sobór Watykański II wezwał do przejścia  ponad pojęcia dogmatów i herezji oraz  do wszczęcia dialogu  z naszymi "braćmi chrześcijanami"  w celu postępu ku  jedności, patrząc raczej na to, co nas łączy, a nie na to, co nas dzieli. Ojciec Lelong, zaangażowany w dialog z islamem i główny  inspirator grupy GREC  wyraźnie umieszcza  spotkania z FSSPX pod tymi auspicjami. Chodzi o to, aby podejść do FSSPX w taki sam sposób, jak do  dialogu międzyreligijnego: "W związku z tym, należy być równie uważnym  na dialog pomiędzy katolikami, jak na dialog, do  którego Sobór Watykański II nas wezwał :  z prawosławnymi, protestantami, żydami, agnostykami, ... "(s. 18)


przykład międzyreligijnego dialogu. To z soborowymi zwolennikami tego rodzaju ceremonii bp Fellay lubi sypatyzować na łonie grupy GREC.

 Ojciec Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé, aktywny uczestnik GREC, proponuje zastosowanie w GREC  "metodologii przedstawionej przez soborowy dekret Unitatis redintegratio  dla przywrócenia pełnej jedności wszystkich chrześcijan: pogłębiony dialog, braterskie spotkania  w spokojnej i ufnej atmosferze, hierarchia  prawd, [...] (dla)  pojednania mającego w sercu wymagania  tylko tego, co jest absolutnie niezbędne w celu wspólnego wyznania wiary. "
Tradycyjni zwolennicy  grupy GREC z definicji akceptują udział w tej grze, przyjmują domniemany statut tego nieformalnego klubu, który odmawia różnicy między pojęciami  "katolicki" i "soborowo - heretycki katolicki ": "W łonie grupy GREC postęp jest wyraźnie wykrywalny w takim sensie,  na jaki wskazuje  czwarta litera  akronimu.Początkowe C [fr. Catholiques ] określa  de facto jej wszystkich uczestników, jako  uznających się za  Katolików. I z tego powodu, generalnie okazują coraz większą wrażliwość na to, co mają wspólnego z wszystkimi prawdziwymi Katolikami.To zastępuje stopniowo to, co gniewa. Poczynając od tego, z obu stron pożądane jest, aby usilnie się starać o przesunięcie na drugi plan stanowisk osobistych i  stronniczych, [...]
GREC zapewnia postęp w kierunku jedności, dzięki temu, co każdy wnosi – niezależnie od tego skąd  przychodzi – z założeń w pełni katolickich. To co zależy od jego własnych założeń   lub grupy, do której należy, nie jest bez wartości, ale nie powinno być umieszczane na  tej samej płaszczyźnie. "


● Przyłączenie   FSSPX do Rzymu
To jest oficjalny i wyznany cel grupy GREC. Jak pisze oj. Lelong do bp Fellaya: "Jesteśmy przekonani, że możemy w ten sposób,  na naszym skromnym  szczeblu,  pomóc w  przygotowaniu tak długo oczekiwanego dnia, w którym FSSPX  odzyska  swoje pełne miejsce w Kościele, któremu tyle przyniosło  zarówno na płaszczyźnie  teologicznej, jak  i liturgicznej. "
 Taka  jest  "droga pojednania"  zalecana przez ambasadora, pana Perola w jego duchowym testamencie, planie działań dla grupy GREC realizowanym po jego śmierci  przez jego żonę.


(c.d.n.)