środa, 12 czerwca 2013

MEKSYK - POSTĘPY RUCH OPORU


MEKSYK - POSTĘPY RUCH OPORUMatka Boska z Guadalupe
Władczyni Ameryk  
Królowa Meksyku 
Pani Ruchu oporu

Tłumaczenie z hiszpańskiego [na francuski] pochodzi od   naszych przyjaciół z Non Possumus. Niniejsz artykuł  podaje doskonałą wiadomość  : otwarcie dwóch nowych ośrodków Mszy w Meksyku, dzięki czemu kraj ten ma już cztery takie ośrodki. Obecnie Ruch oporu  jest dobrze zorganizowany, ma  trzech księży, którzy stale będą na miejscu : księża Trincado,  Ruiz i Dom Arizaga. Blog Avec l'Immaculée wspiera ich i gratuluje im. Po Azji, która ma 1000 wiernych, Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, oto organizujący się Meksyk.  A Europa ? W Anglii powstał właśnie nowy ośrodek  w Londynie. W Niemczech jest klasztor karmelitanek. Drodzy przyjaciele, pracujmy nad  przekonywaniem naszych kapłanów. Francja, która była motorem w latach   70-tych i chociaż ma największą liczbę księży z zasady przeciwnych układowi [z Rzymem], jest teraz jednym  z  krajów znajdujących się na szarym końcu ... W międzyczasie będziemy zaczniemy budować ordo ... które pojawi się wkrótce w zakładce na górze tego blogu i będzie regularnie uzupełniane.

"Chrześcijanie rodzą się dla walki z" Leona XIII

Mamy ogromną przyjemność poinformować was, że Ruch oporu posiada  od teraz  dwa nowe ośrodki apostolatu w Meksyku: jeden z nich w Chihuahua, a drugi  w Saltillo, do których  dodać trzeba  ośrodek Ruchu oporu ks. Hugo Ruiza w Mexico City oraz planowany  przez księdza Rafała Arizaga OSB  klasztor w pobliżu Saltillo. Szefem  obu ośrodków oporu będzie ks. René Miguel Trincado. W Chihuahua, Ruch oporu ma  około 80 wiernych, a Saltillo około 30-u. A to dopiero początek ...

CZEGO TO DOTYCZY ?

Chodzi o to, aby POZOSTAĆ wiernym Chrystusowi zachowując WIARĘ WSZECHCZASÓW, która albo WALCZY, albo UMIERA .
Chodzi o to, aby żyć w pełni po katolicku, w całkowitej niezłomności w stosunku do katolickiej prawdy, nie zagadzając się na tchórzliwe  ustępstwa lub zdradzieckie umowy z liberałami, modernistami wszelkiemi wrogami Boga.
Chodzi o to, aby uszanować  krew naszych przodków Cristeros, tych wspaniałych  wojowników, którzy umieli ginąć za Jezusa Chrystusa dając całemu światu doskonały przykład walczącej i ukrzyżowanej miłości.
Wszyscy wierni, którzy chcą wypełnić święty obowiązek nieustającej  walki z wrogami Chrystusa,  którzy nie akceptują liberalizmu niszczącego Tradycję od  wenątrz, którzy chcą żyć i umrzeć jako prawdziwi katolicy, wszystkich tych zapraszamy do   przyłączenia się do kapłanów i wiernych  Ruchu oporu.

MISJA CHRYSTUSA KRÓLA
Chihuahua, Chihuahua

 Niedziela
 Spowiedź  9:00 rano
 Msza Św. : 10:00 rano
 Kaplica  del Panteón de Dolores
 W tygodniu :
 Spowiedź i Różaniec 18 :00
 Msza św. : 18:30
 Juan O'Donojú 6735 (między Calles Betechi i Pinabete)
 Fraccionamiento Roma IV etapa

 MISJA  SACRÉ-COEUR
 Saltillo, Coahuila


Niedziela
Spowiedź: 9:30
Msza św.: 10:00
Kaplica Sacré-Cœur
 Santiago Rodríguez 1106
 W tygodniu :
 Spowiedź: 18:30
 Msza św.: 19:00
kaplica Sacré-Cœur
Santiago Rodríguez 1106

Tłumaczenie na francuski i polski z następujących oryginałów :

  LA RESISTENCIA AVANZA EN MÉJICO


 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Emperatriz de América
 Reina de Méjico 
 Generala de la Resistencia

 "Los cristianos han nacido para la lucha" León XIII
 Tenemos la inmensa alegría de informarles que la Resistencia cuenta, a partir de ahora, con dos nuevos centros de apostolado en Méjico: uno en Chihuahua y otro en Saltillo, los cuales se suman al centro de la Resistencia del R.P. Hugo Ruiz en la ciudad de Méjico, y al proyectado monasterio del R.P. Rafael Arízaga OSB en las cercanías de Saltillo. El encargado de ambos centros de la Resistencia será el R.P. René Miguel Trincado. En Chihuahua la Resistencia cuenta con unos 80 fieles y en Saltillo con unos 30. Y este es sólo el comienzo…

 ¿DE QUÉ SE TRATA?

 Se trata de RESISTIR fieles a Cristo, conservando la FE DE SIEMPRE, que o es COMBATIVA o está MUERTA.
Se trata de vivir enteramente católicos, totalmente intransigentes en cuanto a la Verdad Católica; sin aceptar concesiones cobardes ni acuerdos traidores con los liberales, con los modernistas y con ningún enemigo de Dios.
 Se trata de honrar la sangre de nuestros antepasados los cristeros, esos guerreros que supieron morir por Jesucristo dando un glorioso ejemplo de caridad militante y crucificada al mundo entero.
 Todos los fieles que quieran cumplir el sagrado deber de batallar sin tregua en contra de los enemigos de Cristo, que no acepten el liberalismo que está demoliendo desde dentro la Tradición, que quieran vivir y morir enteramente católicos; están invitados a unirse a los Padres y fieles de la Resistencia.


MISIÓN CRISTO REY
Chihuahua, Chihuahua
Domingos
 Confesiones 9:00 AM
 Santa Misa: 10:00 AM
 Capilla del Panteón de Dolores
 En la semana:
 Confesiones y Rosario 6:00 PM
 Santa Misa: 6:30 PM
 Juan O'Donojú 6735 (entre Calles Betechi y Pinabete)
 Fraccionamiento Roma IV etapa

MISIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN
 Saltillo, Coahuila


Domingos
 Confesiones: 9:30 AM
 Santa Misa: 10:00 AM
 Capilla del Sagrado Corazón de Jesús
 Santiago Rodríguez 1106
 En la semana:
 Confesiones: 6:30 PM
 Santa Misa: 7:00 PM
 Capilla del Sagrado Corazón de Jesús.
 Santiago Rodríguez 1106

Para comunicarse con el P. Trincado, favor escribir al siguiente correo electrónico: conlaguadalupana@gmail.com

 ¡Que Viva Cristo Rey!