czwartek, 20 września 2012

Usprawiedliwiam Sobor - ksiadz François Chazal

Usprawiedliwiam Sobor - ksiadz François Chazal 
 
Nieodwołane  wypowiedzi Jego Ekselencji Biskupa Bernarda Fellay’a z ostatnich trzech miesięcy. Lipiec 2012

- 14 kwiecień  : " Błędy Soboru to nie są super herezje. " (odpowiedź dla trzech biskupów)

- 15 kwiecień : Cała Tradycja  katolickiej Wiary powinna być jedynym kryterium i przewodnikiem do zrozumienia nauk Soboru Watykańskiego II, który, z kolei, oświetla pewne aspekty życia i doktryny Kościoła, które były w nim obecne, lecz jeszcze nie sformułowane. Oświadczenia  pochodzące z Watykanu II i późniejszego Magisterium papieskiego  odnoszące się do relacji między Kościołem katolickim i niekatolickimi wyznaniami chrześcijańskimi, należy rozumieć w świetle całej Tradycji. " (Fragment z pisma doktrynalnego Menzingen cytowane publicznie przez księdza  Pflüger w szkole St Joseph  des Carmes, 05 czerwiec 12)

-11 maj : " Papież powiedział, że Sobór powinien być postrzegany w wielkiej Tradycji Kościoła, należy rozumieć  go zgodnie z nią. Są to stwierdzenia, z którymi  my się zgadzamy w pełni, zupełnie, absolutnie (...)

 Wiele rzeczy, które my  potępiliśmy jako pochodzące  z Soboru, z Soboru nie są, ale z powszechnego rozumienia go (...) Sobór przedstawia koncepcję wolności religijnej,  która   w rzeczywistości jest pojęciem  bardzo  ograniczonym. Bardzo ograniczone pojęcie. Znaczy to, że w naszych dyskusjach z Rzymem  powiedziano nam wyraźnie, że posiadanie  prawa do błędu, albo do wyboru  religii, jest nieprawdą. "(Wywiad z CNS w Menzingen)

 - 08 czerwiec: "W sprawie Soboru - kiedy zapytano mnie:" Czy Watykan II należy do tradycji ", odpowiedziałem:" Chciałbym mieć nadzieję,  że tak jest? . "(Wywiad w DICI)

 14 lipca: ". Nowości Soboru Watykańskiego II są skażone błędem, mówi deklaracja.  Ta sama deklaracja nie odrzuca już Soboru z powodu  jego wyraźnych i ukrytych  herezji (co oddala nas wyraźnie od deklaracji z 1974 i 1976 ). Przeciwnie, proponuje  interpretowanie go w świetle stałego i nieprzerwanego nauczania zamiast mówić  o nauczaniu poprzednim, które potępia Soboru Watykański II.

 Aby pozostać objektywnym, należy stwierdzić, że jest to tylko pięć cytatów, zmieszane z propos, które niejasno  potępiaja Soboru Watykańskiego II. W przeszłości można jednak znaleźć wiele innych cytatów tego rodzaju.
        
            A więc, który z tych dwóch bp Fellay’ów jest prawdziwy ?

Ten, który regularnie wskazuje, że możemy zrozumieć Watykan  II w świetle Tradycji, albo że FSSPX  może zakceptować 95% tekstu samego Soboru (DICI, maj 18, 2001), lub że uznamy za własne wszystkie Sobory, aż do Soboru Watykańskiego II, co do którego wyrażamy zastrzeżenia (informacja prasowa 15 grudnia 2008, przed zmianami).

To ten, który  w Ameryce, pozwala rozcieńczyć doktrynę  w czasopiśmie Angelus, lub nakazał  księdzu Kenneth Novak’owie oczyścić portal  "sspx.org" i którego rzecznikiem jest DICI,  stronka coraz bardziej podobna do portali grup "Eclclesia Dei".

Wreszcie to ten, który dokonuje  stale  wysiłków, by oddać całe dzieło arcybiskupa Lefebvre'a w ręce nowego, modernistycznego Rzymu, bez umieszczenia potępienie Soboru Watykańskiego II jako warunek sine qua non, tak jak zrobił to abp Lefebvre po konsekracjach, lecz który, niestety, domaga się tylko wolności protestowania przeciw kilku sprawcom błędów w interpretacji Soboru .

Ksiądz Francois Chazal, bez praw zastrzeżonych , jeżeli nie zmienicie tekstu. Dokumenty "usprawiedliwiam" i "oskarzam" zakładaja wyraźne rozroznienie między  władzą papieża Benedykta XVI i postepowych biskupów, których uznajemy ; a jego  obecnym działaniem, które odrzucamy ze względu na Wiarę, tak długo jak trwa ten Kryzys zaczęty przez Sobór.