piątek, 7 września 2012

List księdza Thouvenot z 18go lipca 2012

List księdza Thouvenot z 18go lipca 2012

Ksiądz Christian Thouvenot, sekretarz generalny fsspx – Menzingen – List-okólnik do Superiorów z 18go lipca 2012
Bractwo Kapłańskie św. Piusa X
Sekretarz generalny
+ Menzingen,  18 lipiec 2012
List Wenętrzny
List Okólnik nr 2012 – 05/06/07/ do Superiorów dystryktów, seminariów, autonomicznych domów

Ekselencje,
Superiorzy i drodzy koledzy,
W miesiącu maju bp Fellay udał się na Korsykę, aby udzielić sakramentu bierzmowania kilku wiernym w atmosferze nieco napiętej po tym, jak biskup miejsca uznał za stosowne sam tegoż bierzmowania udzielić. Poczym Superior generalny odwiedził przeorat Marsylji i szkołę w Brignoles gdzie znowu bierzmował, oraz wygłosił dwie konferencje na temat aktualnego stanu naszych relacji z Rzymem.
Bp Fellay w raz z Pierwszym Asystentem był 9 go maja  w Rzymie by nakłonić Mgr Pozzo do udzielenia gwarancji w sprawie dalszego potępiania błędów i skandali, w przypadku gdyby Stolica Apostolska nadała Bractwu Prelaturę Kanoniczną.
Dyskusje utknęły głównie na uznaniu legalności nowego obrzędu, to znaczy na tym, czy ta reguła liturgiczna jest dobra, a więc czy  słuszne jest celebrowanie według rytu Pawła VI.
Ostatecznie, badanie przez zgromadzenie kardynałów tekstu przedstawionego przez bp Fellay’a spowodowało żądania znacznych  zmian (poza kwestią liturgiczną, uznanie soboru Watykanskiego II i nauczania po nim, dla zrozumienia ciągłości z nauczaniem przedsoborowym, zlikwidowanie naszego odnoszenia się do anty modernistycznej przysięgi i wprowadzenie nowych referencji do katechizmu, itd)
Te wnioski zostały przedłożone naszemu Superiorowi Generalnemu w środę 13go czerwca. Bp Fellay natychmiast odpowiedział, że nie może podpisać takiej deklaracji. Wróciliśmy więc do punktu wyjścia, to znaczy jesteśmy w martwym punkcie, jak stwierdził bp Fellay 29go czerwca w Ecône.
W między czasie Superior generalny udał się do szkoły św. Teresy z Schônenberg na bierzmowanie (13 maj) w Austrii (Salzburg i Wieden) i do Czech (podróż od 16 do 21 maja), jak też na pielgrzymkę do Chartre na święto Zesłania Ducha Świętego, a   na końcu maja,  do Stuttgartu.
Pierwszy Asystent był na początku maja w Romagne z rekolekcjami dla dzieci. Po przejechaniu przez Rzym 9 maja, był w Wangs (Szwajcaria) na szkolnym święcie 13 maja. 20go maja, w obecności Superiora dystryktu, odprawiał Mszę dziękczynną na 25 lecie naszej kaplicy w Goldau w kantonie Schwyz. Z końcem maja udał się do Niemiec do Berlina, potem Stutgardu i na południe Francji : do szkoły  Saint-Joseph des Carmes w Montréal’u w dep. Aude ; do przeoratów w Montpellier i  Tuluzie. Odwiedził Dom Notre-Dame, który pomału organizuje się, aby zapewnić w  naszym Bractwie autentyczne życie kontemplacyjne. 

Drugi Asystent był w Marsylji 6go maja, poczym poleciał do Kenii, gdzie m.in pobłogosławił nowy budynek nowicjatu Sióstr Misionarek od Jezusa i Marii. Głosił też rekolekcje dla  sporej grupy wiernych w Kampala, w Ugandzie. Powróciwszy 13go maja, ksiądz Nély odwiedził nowy przeorat w Nancy 17go czerwca, poczym pojechał do Suresnes, głównej siedziby dystryktu [francuskiego] gdzie poinformował przyjaciół i dobroczyńców Bractwa o ostatnim rozwoju sytuacji w naszych rzymskich kontaktach.
Natomiast Generalny Skarbnik w miesiącu maju był w Kanadzie. Zawadził o Winona zanim udał się do  Dillwyn w Virginii gdzie buduje się  nowe  seminarium Stanów Zjednoczonych. Po robotach ziemnych rozpczynaja się  prace przy fundamentach. 

Kapituła generalna
Odbyła się w Ecône w dniach od 9 do 14 lipca po kapłańskich rekolekcjach głoszonych przez ks. Alain Lorans’a,  byłego dyrektora seminarium.
Kapituła zaczęła się sprawdzeniem obecności, odczytaniem zasad kapituły i sprawdzeniem konwokacji,  jak i  omówieniem przypadku bp Williamsona, który został zawieszony w swoich prawach uczestnistwa na mocy motywu z kanonu 2331 § 1 et 2 (nc. 1373). Kapituła dała placet Superiorowi generalnemu znaczną wiekszoscią. Uczestnicy, zanim przystąpili do zaprzysiężenia o zachowaniu tajemnicy o pracach Kapituły, wezwali Ducha Świętego. Prace więc mogły się rozpocząć. Znajdziecie tu dołączoną Deklarację końcową Kapituły przyjętą przed rowejściem  się i udaniem  na grób naszego czcigodnego założyciela.  Ta deklaracja będzie opublikowana na łamach DICI, oficjalnego organu komunikacji  Domu Generalnego.
Zdefiniowano również lepiej wstępne Warunki do ewentualnej normalizacji naszych stosunków z oficjalnym Kościołem.
Warunki sine qua non,  jakie Bractwo stawia i  domaga się od rzymskich  autorytetów przed rozpatrzeniem kanonicznego uznania :
1. Wolność utrzymania, przekazania i nauczania zdrowej doktryny stałego Magisterium Kościoła i niezmiennej Prawdy boskiej Tradycji; wolność obrony, poprawiania, ponawiania,  nawet publicznie dokonujących błędów, lub nowości modernizmu, liberalizmu  soboru Watykańskiego II, oraz  ich konsekwencji ;

2. Używać wyłącznie liturgie z 1962. Zachować sakramenty, których używamy obecnie (łącznie z wyświęcaniem, bierzmowaniem i ślubem) ;

3.Gwarancje [posiadania] co najmniej jednego biskupa.

Warunki życzeniowe :

1. Własne kościelne sądy pierwszej instancji.

2. Niezależność domów Bractwa od biskupów diecezjalnych

3. Papieska Komisja Rzymska do spraw Tradycji uzależniona od Papieża, z większości członków tradycji i prezydencją  dla tradycji.Akta Kapituły będą opublikowane w « le Cor unum », które ukaże się pod koniec lipca.  Przeczytacie o tym jak zachowanie sekretu zwykłego, zawodowego, lub handlowego jest poważnym obowiązkiem przestrzeganym przez prawo. Ponieważ ten list-okólnik jest przeznaczony dla Superiorów i do ogłoszenia członkom Bractwa św. Piusa X, nie może być rozgłaszany publicznie, a w szczególności na Internecie, forum i innych blogach.

Rzym
Bp Fellay prosił mnie o dorzucenie następnego rozważania :
Dom Generalny [Menzingen] świadomy jest niepokojów i poruszeń  – często przesadnych, jakie mogły być spowodowane pewnymi niejasnościami, niejasnościami, które Rzym wyjaśnił całkiem niedawno, a szczególnie przez odpowiedź Kongregacji Donktryny i Wiary z 13 czerwca. Bp Fellay jest  wdzięczny Rzymowi za ostateczne, klarowne przedstawienie jego stanowiska, co pozwoli teraz na łatwiejsze traktowanie problemów.
Niech teraz nasze siły  zjednoczą się, niech zaniechamy nieroztropnego sądzenia  bliźniego i bezkarnego  sobie docinania.
Proszę Ekselencje, Superiorów i drogich  kolegów o przyjęcie najszczerszych wyrazów szacunku i kapłanskiego oddania w Chrystusie i Marii.

Ksiądz  Christian Thouvenot