piątek, 24 maja 2013

Analyza kazania bp Tissier de Mallerais wygłoszonego w święto Zesłania Ducha ŚwiętegoAnalyza kazania bp Tissier de Mallerais

  wygłoszonego w 

święto Zesłania Ducha ŚwiętegoDziękujemy  Gentiloup za zrobienie transkrypcji [od tł.: całe kazanie przetłumaczymy w wolnej chwili] z kazania Tissier de Mallerais z 19 maja 2013 wygłoszonego podczas pielgrzymki Zielonoświątkowej .

Françoise Romaine  opublikowała na forum Un évêque s'est levé dobrą analizę tego kazania. BpTissier de Mallerais mówi :
Nie jesteśmy gotowi na zaakceptowanie wszelkich pięknych prezentów, które Rzym może nam dać,  bez zbadania, bez brania  pod uwagę okoliczności w jakich ten  dar byłby nam ofiarowany. Wymagamy możliwości zachowania naszego publicznego i pełnego wyznania wiary katolickiej;
Françoise Romaine komentuje :
"Te kilka słów można bardzo dobrze zrozumieć jako akceptację 6 warunków Kapituły Generalnej z lipca  2012 r., które nie wymagają już nawrócenia się  Rzymu" (...)

Avec l'Immaculée też je tak spostrzega  i potwierdza, że ​​nie ma w nich żadnej dwuznaczności. To jest jasne: bp Tissier Mallerais akceptuje   sześć warunków. Kiedy mówi on: " Wymagamy możliwości zachowania naszego publicznego i pełnego wyznania wiary katolickiej", upomina się o pierwszy warunek. Uważa on więc, jak bp Galarreta, że pierwszy warunek chroni Bractwo.
On już to powiedział Gastines, dnia 16 ostatniego września, ale niektórzy wzięli to za ironię. Tak więc, mając wątpliwości, woleliśmy uniknąć  krytykowania ... Oto, co powiedział:

  "A więc odbyła się ta Kapituła w lipcu, podczas której podjęliśmy bardzo łagodne decyzje, "soft ", jak się to  mówi. A mianowicie, przedstawić Rzymowo takie przeszkody, aby Rzym już nie śmiał nas kłopotać, podać warunki praktycznie niemożliwe do zrealizowania, aby   uniemożliwić im robienia nam  nowych propozycji. "

Teraz, to już jest pewne. Odłóżmy  nasze różowe okulary i przejdźmy  do faktów: biskup Tissier de Mallerais nie jest już przeciwny porozumieniu praktycznemu  bez porozumienia doktrynalnego. Przyłączył do biskupa Galarreta i biskup Fellaya. Mówi on, że będzie uważnie przypatrywał się  propozycjom Rzymu i uważa, że ​​jesteśmy dość  silni, aby nie przyjąć złej umowy... On myśli, że porozumienie jakie chciał  podpisać bp Fellay dnia 13 czerwca było złe, ponieważ nie przestaje  mówić, że to cud Maryi Panny sprawił, że  nie podpisaliśmy. Ale sądzi jednak, że można zawrzeć dobrą umowę praktyczną.

Ekscelencjo, sam fakt   akceptacji polecenia papieża na temat prałatury jest głównym oszustwem. Czy Ekscelencja chce być posłusznym heretykowi? Czemu służy tak mocne denuncjowanie herezji Rzymu, jeśli następnie planuje się poddanie się władzy tych, którzy je wyznają? W tym samym kazaniu, a czego Ekscelencja  nie spostrzegł, Bóg pozwala, aby Ekscelencja sam siebie oskarżył  dzięki cytowanemu przez niego  przykładowi  św Hermenegilda: Czy św Hermemegild próbował dyskutować na temat  zawarcia umowy praktycznej z heretykiem, który  przyniósł mu komunię? Nie, on go po prostu odepchnął. On zastosował zasadę nullam partem z  heretykami. Powiedział on: Nie, nie wezmę komunii w twoich  świętokradzkich rąk! Ekscelencjo, my nie odbierzemy komunii [jedności]  z Rzymem od  świętokradzkich rąk, które uczestniczą  w ceremoniach z innymi religiami. My nie oddamy się pod władze tego, który uważa Kaspera za dobrego teologa, który jest ulubieńcem  masonów (Rotary, B'nai B'rith, Wielki Wschód).

Ekscelencjo, jak i również na biskupie Galarreta, my nie liczymy już teraz na Ekscelencję, chyba że jasno i wyraźnie wycofa  swoje słowa. Ekscelencja pozwolił się oszukać. Podczas  Kapituły Generalnej, Ekscelencja wybrał stronę kompromisu prawdopodobnie po to, aby uniknąć zerwania, bo chciał Ekscelencja chronić jedność Bractwa, w zakładaniu którego uczestniczył. Ekscelencja został oślepiony. Chcąc ratować  Bractwo, podpisał Ekscelencja jego wyrok śmierci. Prosimy przypomnieć sobie  arcybiskupa Lefebvre’a. On także w maju 1988 podpisał wyrok śmierci Bractwa. Ale wycofał swój podpis ... Ekscelencjo, prosimy zrobić to samo, każdy może popełnić błąd, niech Ekscelencja  powrócić na swoje  pozycje.
Avec l'Immaculée zaczyna  dzisiaj - 24 maja 2013 Nowennę do św Hermenegilda z prośbą o  światło Ducha Świętego dla Eksclencji, aby zmienił  zdanie. Prosimy naszych czytelników o przyłączenie się. Wystarczy przez dziewięć dni powtarzać co następuje:
Święty Hermenegildzie wstaw się za biskupem Tissier, uzyskaj dla niego miłosierdzie!