czwartek, 30 maja 2013

List wiernych FSSPX do bp Fellaya

List wiernych FSSPX do bp Fellaya


Poniższy list wysłany został 13 maja b.r. do bp Fellaya wraz z listem, który został wysłany do wszystkich kapłanów francuskiego dystryktu FSSPX.

13 maja 2013

Jego Ekscelencja Biskup Fella
Przełożony Generalny
Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X

Ekscelencjo,

Kurtuazja zobowiązuje nas do powiadomienia Ekscelencję o liście, który kierujemy do kapłanów Bractwa, którym kieruje.
Roztropność zobowiązuje nas nie przedstawiać na razie Ekcelencji listy świeckich, którzy podpisali się pod tym dokumentem.

Są oni rzeczywiście,
- a) pod bardzo nieprzychylnym wrażeniem wobec stalinowskich metod, którymi Ekscelencja wydaje się posługiwać w stosunku do tych wszystkich, którzy okazują jakąkolwiek niezgodę z Ekscelencją,
- b) w zbyt prędko rosnącej liczbie, by taka lista mogła być obecnie ustalona.
Niech Ekscelencja przyjmie wyrazy naszego pełnego szacunku uznania.

Grupa wiernych FSSPX

Z języka francuskiego, za Avec l’Immaculée, tłumaczył Pelagius Asturiensis.