poniedziałek, 13 maja 2013

Coś tu nie gra ! od Michaela


Coś tu nie gra !

od MichaelaOto fragment artykułu z DICI, z dnia 21 kwietnia 2013, na temat budowy nowego seminarium, którego maketę widać powyżej : 

  «Poświęcenie dzwonów przyszłego swminarium Stanów Zjednoczonych 
20 kwiecień 2013. Od naszego specjalnego korespondenta w Wirginii, Charles’a Benoit.
  - Dziennikarz: Jak powstaje taki projekt?
  - Ksiądz Yves Le Roux [dyrektor seminarium]: Trzeba mieć Wiarę, to jest pewne ... Ale mamy dobre wsparcie i pomoc. Najbardziej zaskakujące jest, gdy kontaktują nas ludzie, do których  nie zwracaliśmy się  i którzy spontanicznie  przychodzą do nas przyciągnięci właśnie Pięknem: tradycyjny korpus rzemieślniczy Compagnons du Tour de France, kamieniarze z Francji , Portugalii, Kalifornii, a nawet z Egiptu, to jest niezwykle zaskakujące. Niektórzy mówili mi: "Chcę rzeźbić wasze  kamienie, aby pomóc wam rzeźbić dusze." Czy to nie jest piękne i pocieszające?
- Dziennikarz : - Czy spotykacie ten sam entuzjazm wśród katolickiej tradycji ?
 - Ksiądz Yves Le Roux  : Niestety nie. Nawet przeciwnie. Podczas gdy my pracujemy tylko dobra dusz, bez żadnych osobistych pragnień, gdy nie realizujemy innego celu niż danie  kapłanów Chrystusowi, aby doprowadzić do Niego wiernych,  dziwnie spotykamy się z wielką  nieufnością, a czasem nawet  i niechęcią. To narawdę bardzo zaskakujące,  przyznaję, i w zasadzie dość niezrozumiałe.
- Dziennikarz  : Jak można to zmienić  ?
 - Ksiądz Yves Le Roux   : Myślę, że to przede wszystkim rola kapłanów. Nie pracujemy dla nas, ale w celu kształcenia  przyszłych kapłanów, dla chwały Bożej i promieniowania  Kościoła. Wie pan, poznałem tu wielu protestantów, gdyby pan znał  ich oczekiwania ... Wiele z nich zdradziło mi   nadzieję, że wkrótce zobaczą nas tutaj odprawiających nasze nabożeństwa, a kilku z nich powiedziało mi nawet, że czekaja na tę chwilę aby zastanowić się nad ich osobistym nawróceniem. Ale czasami, to prawda, istnieją dowody zadziwiającej  niechęci ... "

Dyrektor seminarium  Stanów Zjednoczonych jest "zaskoczony": brak entuzjazmu wiernych dla projektów FSSPX jest "niezrozumiały". Cieszymy się, że możemy  przyjść z pomocą księdzu Le Roux  i podać mu klucz do zagadki: ludzie nie mają już zaufania do kierownictwa FSSPX. DPK (1) uśpiła  hojność wiernych. To musiało mu umknąć; muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę jego obowiązki, nie ma on czasu na czytanie Avec l’Immaculée. Nasz skromny blog szczęśliwy jest z faktu, że mógł rozwikłać tę tajemnicę i w ten sposób oświecić księdza Le Roux i pismo DICI.

Przypisy :
 (1) DPK to skrót utworzony przez ks. Chazala dla Deklaracji Piętnastego Kwietnia  biskupa Fellaya: wyznanie wiary jakie chciał on podpisać z Rzymem i którym Rzym wzgardził.