czwartek, 30 maja 2013

List wiernych do księży FSSPXList wiernych do księży FSSPX
Poniższy list wysłany został 13 maja b.r. do wszystkich księży francuskiego dystryktu FSSPX.
Bp Fellay również go otrzymał tego samego dnia wraz z odpowiednią notką.


13 maja 2013

Z każdym mijającym dniem Rzym i jego Soborowy Kościół afiszują się, jako coraz bardziej przeciwne Kościołowi.
Co jest nowe – i gorsze – to to, że Bractwo Św. Piusa X, od najwyższego do najniższego szczebla swych członków daje wrażenie, że porzuciło walkę.

Jesteśmy w czasach niemych psów, piętnowanych przez Izajasza; i jeśli duchowni porzucają walkę, do której wezwał ich założyciel ich Bractwa, co będzie ze świeckimi?
Na szczęście, są pośród nich tacy, w których uszach wciąż rozbrzmiewają przestrogi Opata Guerangera, wspominającego epokę św. Cyryla Aleksandryjskiego:

„… w skarbnicy objawienia są punkty istotne, których każdy chrześcijanin, z samego faktu tytułu chrześcijanina, posiada poznanie konieczne i jest zobowiązany strzec… może się zdarzyć, że pasterze pozostaną w milczeniu… w pewnych okolicznościach, które związane byłby z samą religią. Prawdziwymi wiernymi są ludzie, którzy czerpią z samego swego chrztu, w takich warunkach, inspirację dla kierunku działania; nie małoduszni, którzy pod pozornie słusznym pretekstem podporządkowania władzom ustanowionym czekają…”

Mówimy więc do was: Nie traćcie sprzed oczu tego, że jesteśmy na wojnie ze straszliwym wrogiem,

- zapewnijcie nam sakramenty, bez których nie możemy się obejść, sakramenty pewne, nam, którzy jak abp Lefebvre jesteśmy dręczeni przez wątpliwości dotyczące ważności sakramentów udzielanych gdzie indziej,

- uzbrójcie nas w sposób jasny i śmiały, w czas i nie w czas, przeciwko manewrom, które knuje wróg.
Inaczej, nie będziemy się wahać: to, co starsi z nas robili podczas prześladowań lat ’70, my zrobimy ponownie, szukając i wspierając kapłanów prześladowanych i wracając na drogę stodół i garaży.

Miejcie ufność: jeśli, z pomocą Bożą, świeccy byli w stanie pomóc kapłanom zwyciężyć okropne naciski nakładane na nich czterdzieści lat temu przez niegodną hierarchię, będą w stanie to zrobić podobnie, a nawet lepiej, dzisiaj.

Grupa wiernych FSSPX

Z języka francuskiego, za Avec l’Immaculée, tłumaczył Pelagius Asturiensis