sobota, 18 maja 2013

Konferencja księdza Rioulta na temat kryzysu w Bractwie - maj 2013


Konferencja księdza  Rioulta  na temat 

kryzysu w Bractwie - maj 2013


Ksiądz Olivier Rioult


Avec l'Immaculée  dziękuje księdzu  Rioult  za jego prawdziwie doskonałą analizę sytuacji w Bractwie i osoby bp Fellaya.  Trzeba udostępnic tę konferencję jak najszerzej sie da.
 Ksiądz Rioult  podaje nam dwie  nowe informacje : jedną złą i jedną dodrą. Zacznijmy od tej złej :
Ze smutkiem usłyszeliśmy  (choć nie jest to niespodzianka ), że uważa się, iż jest jeszcze za wcześnie aby księża Ruchu oporu opuścili ich przeoraty. Uwarzamy to za  poważny błąd oraz, że  moralnie i wedle  sumienia, kapłani mają obowiązek wypowiadać się swobodnie przeciwko biskupowi Fellayowi  i przeciw Deklaracji  15 kwietnia, że  muszą okazać nieposłuszeństwo wobec tej zbyt ludzkiej ostrożności, która nie pozwala im wypełniać obowiązku, jakim jest właściwa obrona prawdy i pełna ochrona  dusz. Księża ociągają się już  zbyt długo. Oto, dla dodania sobie odwagi, krótki fragment z Ewangelii. Chcielibyśmy, aby wielu z nich dołączyło do ks.Rioulta już  teraz:

Św. Łukasz, rodz. IX
Jezus mówi : " Lisy mają swoje kryjówki i ptaki swoje gniazda, ale Syn człowieczy nie ma gdzie złożyć głowy. "
Mówi On do innego  : " Chodż ze mną." A ten odpowiada: "Panie, pozwól mi najpierw pochować mojego ojca. "
A Jezus mu mówi : " Zostaw umarłym chowanie ich umarłych ; a ty idź  zapowiadać królestwo Boże. "
Inny mówi Mu : " Pójdę za Tobą Panie, ale pozwól mi wpierw rozporządzic rzeczami, które są w domu. "
Jezus mu odpowiada: " Żaden, który rękę swą przyłożył do pługa, a ogląda się wstecz, nie jest zdatny do królestwa Bożego. "

Rozdział  X :
Potem zaś naznaczył Pan innych siedemdziesięciu dwóch i rozesłał ich po dwóch przed sobą do wszyskich miast i miejsc dokąd sam miał przybyć.
I mówił im : Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało ; proście tedy Pana żniwa by wysłał robotników na żniwo swoje.  
Idźcie, oto ja was posyłam jako baranki między wilki  .
Nie noście trzosa, ani torby podróżnej, ani butów, a nikogo po drodze nie pozdrawiajcie.
Do któregokolwiek domu wejdziecie, naprzód mówcie: Pokój temu domowi.
A jeśliby tam był syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci się do was.
W tym też samym domu mieszkajcie jedząc i pijąc to, co u nich jest, bo godzień jest robotnik zapłaty swojej. Nie przechodźcie z domu do domu.
A do jakiego miasta wejdziecie, a przyjmą was, jedzcie, co przed was położą.
I uzdrawiajcie niemocnych, którzy w nim są, a powiadajcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.
A jeśli zaś w jakimś mieście, do którego wejdziecie, nie przyjmą was, wyszedłszy na ulice jego, mówcie: I proch, który przylgnął do nas z miasta waszego, strząsamy; wszakże to wiecie, że przybliżyło się królestwo Boże.

Nie mamy pretensji do ks. Rioulta za te informację,  nie jest on za nią odpowiedzialny.
 A teraz dobra wiadomość : cieszy nas, że ks. Rioult rozpocznie apostolat wśród wiernych, którzy się do niego zwrócą. Gotowi jesteśmy pomóc mu wg. naszych możliwości.
Chcielibyśmy jak najczęściej go słyszeć, to robi wszystkim wiele dobrego.
Dziękujemy Księdzu za konferencje i za Księdza odwagę w podjęciu się apostolatu. Ksiądz jest może sam, ale Bóg jest z Księdzem. Ofiarowujemy Księdzu psalm 91 i życzymy, aby wszystko co on zawiera dotyczyło i Księdza :
„Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,  mówi do Pana: Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam.
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.
Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.”