czwartek, 30 maja 2013

Święty Józef wszystko uniesie


Święty Józef wszystko uniesie

od wiernego z FSSPX 


Ksiądz Loïc Duverger

Oto fragment Listu do przyjaciół i dobroczyńców dystrykty Afryki Bractwa  kapłańskiego Świętego Piusa X:

« Wielki Czwartek, 28 marca  2013

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy ,
Publikacja naszego następnego biuletynu jest opóźniona, chwytam za  mój pióro  w środku Wielkiego Tygodnia , aby zaapelować w szczególny sposób do Waszej ofiarności.
Bez ogródek, powiem Wam wprost : nasza kasa jest pusta! [...]
Nasz skarbnik, wielki święty Józef jest mistrzem w sztuce umiejętności ćwiczenia naszej ufności w Bożą Opatrzność i nauczania nas skromnego  życia. [...]
Nasz apostolat jest apostolatem  Bractwa Świętego Piusa X na całym świecie: zakładanie przeoratów  i szkół, gdzie Wiara jest głoszona w jej czystości, tworzenie chrześcijańskich rodzin, umacnianie ich, aby rodziły się w   nich kapłańskie i  zakonne powołania konieczne dla odnowy Kościoła i społeczeństwa. [...] "
Ksiądz Loïc Duverger

Kasa jest pusta!  Oto wspaniała wiadomość! Dobrą wiadomością nie jest to, że kasa jest pusta.Dobrą wiadomością jest to, że świeccy zrozumieli, iż przyszedł  raczej czas na oszczędzanie w perspektywie niesienia pomocy  księżom, którzy opuszczają Bractwo aby kontynuować dobrą walkę. Oznacza to również, że ofiarodawcy  są raczej anty-uładowcami niż układowcami [inaczej - przyłączniowcami  - przyp. tłum.] Anty-uładowcy  są niezwykle zmotywowani i gotowi do wielkich poświęceń, pod warunkiem, że mogą mieć  zaufanie.

Wielebny Księże, Wiara, mówi ksiądz jest głoszona w całej swojej czystości.  Nie słyszałem, aby Ksiądz powstał  przeciw Menzingen dla którego [nowa] Msza jest legalnie promulgowana, a Sobór Watykański II oświeca  naszą wiarę, i dla którego nowy Kodeks Prawa Kanonicznego jest ważny. Nie słyszałem, aby Ksiądz się sprzeciwił 6 warunkom Kapituły, warunkom śmiesznym dla układu z perspektywą nieposłuszeństwa z  przynajmniej jednym biskupem.
Świetnie więc! Ksiądz mówi, to znaczy głosi wiarę w całej jej czystości (oznajmia  liberalne bęłdy   FSSPX   i ujawnia prawdę), a ja wysyłam Księdzu mój   czek.

Dobre dusze powiedzą: ale w Afryce, oni nadal robią bardzo dużo dobrego. To jest niezaprzeczalne.Instytut Chrystusa Króla  również robi wiele dobrego w Gabonie. Dlaczego zresztą  FSSPX i Instytut Chrystusa Króla nie mogliby się  połączyć, wszak  mają te same zasady, a biskup Fellay  idzie czasami dalej niż przyłączeni? Apostolstwo wokół Mszy św Piusa V w Afryce byłoby tylko  skuteczniejsze. A my w tym czasie, dumni z pozostania wiernymi  duchowemu dziedzictwu arcybiskupa Lefebvre’a, zakupimy garaże, biedne, ale godne.