wtorek, 27 listopada 2012

Heglowski szał w Bractwie Świętego Piusa X


Heglowski szał w Bractwie Świętego 
Piusa X

napisał Michael

 Hegel


Teza
Teza jest sformułowana w Deklaracji Kapituły FSSPX z 2006 roku : nie będzie porozumienia między Bractwem a soborowym Rzymem bez porozumienia doktrynalnego, to znaczy, bez konwersji soborowego Rzymu. Kontakty jakie Bractwo "utrzymuje epizodycznie z władzami rzymskimi, mają wyłącznie na celu pomóc im w odzyskaniu Tradycji, której Kościół nie może odrzucić bez utraty swej tożsamości, a nie poszukiwanie korzyści dla siebie, lub osiągnięcie niemożliwej "Umowy" czysto praktycznej. Dzień, w którym Tradycja odzyska wszystkie swoje prawa, problem pojednania przestanie mieć racje bytu, a Kościół przeżyje nową młodość. "

Antyteza

Antyteza jest sformułowana w Deklaracji Kapituły FSSPX z 2012 roku :
"Zdefiniowaliśmy i zatwierdzili warunki konieczne dla ewentualnej kanonicznej normalizacji. "Okólnik 18/07/12 Thouvenot wyjaśnia :" Warunek nr 1 sine qua non, że Bractwo wymagana i domaga się od rzymskich władz, przed rozwazeniem kanonicznego uznania : swobody zachowaniawania, przekazywania i nauczania zdrowej doktryny stałego Magisterium Kościoła i niezmiennej Prawdy boskiej Tradycji ; prawa do obrony, korygowania, zganienia, nawet publicznie, inicjatorów błędów lub nowości modernizmu, liberalizmu, Vaticanum II i jego konsekwencji. "
Nowa linia więc, to rozważyć praktyczną umowę, która polega na posłuszeństwie papieżowi zachowując swobodę nieposłuszeństwa w stosunku do "inicjatorów błędów". Kim są ci "inicjatorzy błędów" ? Oczywiście, że nie papież, ponieważ umowę robi się z nim : nie można oddać się wyłącznej władzy papieża w prałaturze personalnej i poprosić jednocześnie o wolność publicznego krytykowania go ! To nie ma sensu, to byłoby nielogiczne i niedorzeczne ! Antyteza proponowana przez Kapitułe 2012 mówi więc, że praktyczne porozumienie jest możliwe, ponieważ teraz papież jest tradycyjnego ducha.

Synteza
Podniosły się głosy przeciw tej antytezie. Dlatego biskup Fellay w ostatnich kazaniach, a biskup Galarreta w Villepreux, dokonali syntezy. W dniu 13 października 2012 r., w Villepreux biskup Galarreta wygłosił konferencję, w której rozwiązuje kryzys FSSPX: teza z 2006 i antyteza z 2012 mówią to samo. "A więc poza niezwykle ważną i bogatą dyskusją, stworzyliśmy warunki, które mogłyby pozwolić na hipotetyczne rozważenie kanonicznej normalizacji. A jeśli dobrze zastanowicie się, co zostało zrobione, to po prostu jest ujęcie całej kwestii doktrynalnej, liturgicznej ... a ona została podana jako warunek praktyczny. " To jest kuglarstwo, ponieważ chodzi naprawdę o praktyczne porozumienie bez nawrócenia Rzymu, a to oznacza ruinę Bractwa. W razie potrzeby możesz przeczytać analizę InDominoSperavi.Komentarz konferencji biskupa Galarreta Villepreux

Post-synteza
Synteza nie przekonała nikogo, pojawia się post-synteza mówiąca, że to, co jest napisane nie jest już napisane, i że nie należy czytać tego co jest zaznaczone.

Na temat rozróżnienia pośród warunków sine qua non i pożądanych, opinie w FSSPX są dowolne :

Macie wybór pomiędzy:
- warunki napisane i wysłane do Rzymu dzielą się dokładnie na 3 warunki sine qua non i 3 warunki życzeniowe.
- propzycja biskupa A. de Galarreta : "zauważyliśmy dość szybko potem, że te rozróżnienia między warunkami sine qua non i pożądanymi nie były bardzo dokładne, nie są pożądane, nie. I w rzeczwistości, według nas, pośród warunków, które określiliśmy jako pożądane, są także warunki sine qua non. "
- propozycja biskupa Fellaya w Ecône na konferencji (poufnej) z dnia 7 września 2012 roku. Wskazuje on, że sześć warunków z okólnika księdza Thouvenot nie powinny być podzielone na narunki sine qua non i warunki pożądane. Wszystkie powinny stać się warunkami sine qua non.
- opinia księdza Schmidberger: w wywiadzie z dnia 18 września 2012 roku, dziesięć dni po konferencji w Ecône, pośpieszył z wyjaśnieniem pozornie nie dotykając problemu. Muszą pozostać 3 warunki sine qua non Kapituły: "Myślę, że bedziemy mogli skupić się na tych ważnych elementach, które w przypadku normalizacji absolutnie musimy uzyskać od Rzymu. Elementy te mogą być formułowane w trzech punktach. "

W kwestii zwolnienia FSSPX od nadzoru diecezyjnych biskupów, opinie w FSSPX są dowolne : 
 
Macie wybór pomiędzy:
- warunek napisany i wysłany do Rzymu zatwierdzony większością Kapituły Generalnej: "Warunek pożądany [uwaga: a więc nieobowiązkowy] nr 2: zwolnienie domów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w odniesieniu do biskupów diecezjalnych".
- ustna opinia biskupa Galarreta: "Wszyscy jesteśmy zgodni w Bractwie, trzeba prosi
[...] o zwolnienie od biskupów. "
- opinia DICI cenzurujacego biskupa Galarreta w tej kwestii (patrz zapis skryptu i artykuł InDominoSperavi)
W kwestii liczby tradycyjnych biskupów, opinie w FSSPX są dowolne:
Macie wybór pomiędzy:
- Warunek sine qua non n°3 wysłany do Rzymu : « Zagwarantowanie co najmniej jednego biskupa.»
- opinia jednego z trzech biskupów, biskupa Galarreta "Następnie w warunkach sine qua non, jest zagwarantowany przynajmniej jeden biskup. Widzicie, mówiłem wam, to nie jest doskonałe. Ale w rzeczywistości, wszyscy w Bractwie jesteśmy zgodni, musimy żądać kilku biskupów pomocniczych "
To wspaniałe, że podczas Kapituly Generalnej większość przywódców Bractwa zgadza się co najmniej na jednego biskupa, a także, według biskupa Galarreta, również wszyscy zgadzają się na wielu biskupów. Czyż to nie jest post-synteza !
Istnieje więc podział wśród układowców : na tych, którzy chcą zmienić sześć warunków, i tych, którzy chcą trzymać się pierwszgo tekstu. Można zauważyć, że nie ma już żadnej jedności w Bractwie św Piusa X. Od czasu kryzysu, każdy przyjmuje inny dyskurs.

Jakie jest stanowisko FSSPX ?

Nie wiemy. Menzingen wie ? Jedynym pewnikiem jest to, że praktyczne porozumienie bez nawrócenia Rzymu jest pożądane i upragnione : Kościół cierpi tak bardzo, tak bardzo nas potrzebuje.
Jakie jest stanowisko FSSPX ? Zapytajcie swojego przeora, da wam jeszcze inną opinię, to was uspokoi.

Jaka propozycja została złożona w Rzymie?

Nie dowiemy się, dokumenty są tajne. Czy zdajecie sobie sprawę : "sześć warunków" ciagle jeszcze nie zostały oficjalnie podane kapłanom i wiernym. Pracujemy na podstawie pisma księdza Thouvenota przeznaczonego dla Przełożonych, który wyciekł do internetu, i którego wierni nie powinni znać. Zakłada się, że ten dokument był autentyczny, ponieważ biskup Galarreta w Villepreux komentuje również publicznie ten sam wyciek.

Jedna tylko opinia nie jest wolna w FSSPX

Wykluczenie dla tych, którzy głoszą tezę Kapituły Generalnej FSSPX z 2006. Ta teza jest obecnie zakazana ze względu na konotacje sedewakantystyczne.

Konkluzja

Równowaga na linie nie jest przekonywującym numerem ekilibrystyki. Heglowska dialektyka zawróciła w głowach przełożonych Bractwa. Lecz chodzić po linie mając zawrót głowy oznacza narażanie się na niebezpieczeństwo, to nie jest po katolicku. Inaczej i lepiej mówiąć, według słów Naszego Pana: "Niech wasze tak, będzie tak, a wasze nie, będzie nie : reszta pochodzi od diabła. "