niedziela, 11 listopada 2012

Skrypt konferencji abp Lefebvre wygłoszonej dnia 8 czerwca 1978r. do seminarzystów w Econe  Skrypt konferencji abp Lefebvre wygłoszonej dnia 8 czerwca 1978r. do seminarzystów w Econe

Dziękujemy księdzu Meramo z Radio cristiandad, panu Max Barret,  Résistance catholique, Gentiloup, Tradinews, za  zapoznanie nas z tą konferencją. Przemówienie abp Lefebvre jest zrozumiałe i ożywcze, jasno stawiające sprawy.
[red. zachowano charakter języka mówionego]


 [...] Myślę jednak, że podczas następnego spotkania, lub nawet przed następnym spotkaniem, jeśli rzeczywiście zażądają ode mnie tej konferencji, to ja będę zadawać pytania. To ja ich przepytam mówiąc  im: - Jakim Kościołem jesteście? Z jakim Kościołem  mamy do czynienia  - Chciałbym to  wiedzieć - czy mam do czynienia z Kościołem katolickim, czy mam do czynienia z innym kościołem, Anty-Kościołem, fałszywym  Kościołem ?  ... Jestem przekonany, że mamy do czynienia z fałszywym Kościołem, a nie z Kościołem  katolickim. Dlaczego ? Ponieważ oni już nie nauczają katolickiej wiary. Nie tylko nie nauczają katolickiej wiary i już nie bronią  katolickiej wiary, ale nauczają coś innego, wciągają Kościół w coś innego niż Kościół katolicki. To już nie jest Kościół katolicki. Oni zajmują miejsca swoich poprzedników, ci wszyscy kardynałowie będący w kongregacjach i ci wszyscy sekretarze w tych kongregacjach albo w sekretariatach Stanu ; siedzą tam gdzie byli ich poprzednicy ale nie są kontynuacją poprzedników. Oni nie mają już tej samej wiary, ani tej samej doktryny, ani moralności swoich poprzedników. Więc to nie jest możliwe. A głównie,  ich wielki  błąd  to ekumenizm. Oni nauczają ekumenizmu, który jest przeciwny katolickiej wierze.

I powiem : – Co sądzicie  o anatemach Soboru Trydenckiego ?  Co sądzicie o anatemach Encykliki  “Autorem Fidei”,  o Soborze w Pistoii [red.Toskania,  1786] ? Co myślicie o “Syllabus’ie” ? Co myślicie o Encyklice “Immortale Dei” papieża Leona XIII ? Co myślicie o  “Błędach Sillonu” papieża  św Piusa  X, o Encyklice “Quas Primas” papieża Piusa XI, o “Mortalium Animos”  papieża  Piusa XI właśnie przeciw ekumenizmowi, przeciw fałszywemu ekumenizmowi ? I tak dalej … Czy myślicie o tym wszystkim  ? Niech mi odpowiedzą ! Niech mi odpowiedzą czy nadal zgadzają się z tymi wszystkimi papieskimi, oficjalnymi  dokumentami, które definiują naszą wiarę.  To nie są byle jakie dokumenty, to nie są przywatne wypowiedzi, lub rozmowy papieży, to są oficjalne dokumenty angażujące autorytet papieża. A więc ?...

Myślę, że można, że nawet trzeba wierzyć, że Kościół jest okupowany. Okupowany jest przez ten Anty-Kościół.   Przez ten Anty-Kościół, który dobrze znamy, i który papieże doskonale znają i potępiali go na przestrzeni wieków. Już prawie przez  cztery wieki Kościół nie przestaje potępiać  Anty-Kościoła zrodzonego  przede wszystkim z protestantyzmu i będącego początkiem wszystkich współczesnych błędów, Zniszczył całą filozofię, który wciąga nas teraz we wszystkie błędy znane nam i potępione przez papieży : liberalizm, socjalizm, komunizm, modernizm, sijonizm i nie wiem co jeszcze ? I umrzemy. Papieże zrobili wszystko, aby potępić go. A teraz ci, będący  na miejscach tamtych, którzy potępili   te rzeczy, zgadzają się w praktyce  z liberalizmem i z tym ekumenizmem. Więc nie możemy tego zaakceptować.

A im bardziej rzeczy się wyjaśniają, tym lepiej zauważamy, że ten program jest opracowany przez masońskie loże  - cały ten program, wszystkie te błędy zostały opracowane przez masonskie loże – właśnie, zauważamy pomału i z coraz większą dokładnością, że całkiem po prostu w Watykanie jest masońska loża.  A teraz, gdy mamy do czynienia z sekretarzem kongregacji, lub  kardynałem, którzy siedząc w fotelu lub w biurze, gdzie przebywali święci kardynałowie, kardynałowie, którzy mieli wiarę Kościoła i bronili wiary Kościoła i byli ludźmi Kościoła, hm,  mamy do  czynienia z masonem ! A więc, czy to jest to samo? Więc, dobrze, oni wymachują tym samym posłuszeństwem. Tak, dawniej nakazywano nam posłuszeństwo wobec wiary, wymagano od nas przysięgi anty-modernistycznej, wyznania wiary i tego wszystkiego, ale teraz ci ludzie tu, jaką wiarę każą nam wyznawać ? To już nie jest ta sama. Więc wymachuje się hasłem : posłuszeństwo, posłuszeństwo, posłuszeństwo ! Ah ! tak, ale jednak…Posłuszeństwo Kościołowi, tak ! Posłuszeństwo temu czym Kościół zawsze dowodził, tak ! Posłuszeństwo wierze Kościoła, tak ! Ale posłuszeństwo masonerii, nie! Tak, właśnie tak, na pewno !

Ostatnio przyniesiono mi dokumenty, które zdawały się być całkiem prawdziwe, dokumenty ukazujące korespondencje Bugini’ego z wielkim mistrzem Masonerii,  na temat całej reformy liturgicznej. Wielki mistrz Masonerii poleca Bugini’emu zastosowanie reformy sławnego Rorca, księdza apostaty, który przepowiedział i przewidział wszystko co powinno się dziać, kiedy Watykan będzie okupywany przez Masonerie : - Oto, co trzeba robić.  A więc teraz wielki mistrz Masonerii poleca Bugnini’emu zastosować to ! I ogólna zasada : trzeba doprowadzić do  "naturalizatione del Incarnatione" , to zn. pozbawić Wcielenie nadprzyrodzoności. Dochodzimy więc do naturalizmu. Musi się stosować zasady języka ojczystego, wielorakość obrzędów,  liturgi,  spowodować tym jej niejasność i sprowokować wszędzie zamęt, nieporozumienia i konflikty pomiędzy różnymi obrządkami.
Bugnini odpowiada, że absolutnie zgadza się na zrobienie tego, ale to zajmie trochę czasu. Może upłynąć dziesięć lat, ale w ciągu dziesięciu lat,  uda mu się,  szczególnie z zaufaniem jakim darzy go kardynał  Lercarro, a nawet papież Paweł VI, z tym zaufaniem,  na pewno będzie w stanie osiągnąć swoje cele. I wymienia wszystkich, również mających  powiązania z Masonerią, i z którymi  będzie pracował w Kurii Rzymskiej. Ale trzeba będzie niektórych uplasować, umieścić ich w kongregacjach, aby dobrze wykonywać  tę  pracę. Trzeba, aby wszystkie kongregacje były  bardziej, lub mniej przeniknięte ,  zatopione  przez członków Masonerii, których wymienia: ten i ten, i ten ... Tego trzeba będzie usunąć, bo nam przeszkadza, jest  przeciw nam, trzeba więc wyrzucić go. Należy znieść Kongregacje Obrzędów – tworzy [Bugini] - ale to nie jest Kongregacja Obrzędów, lecz Kongregacja  Sakramentów. Udało mu się usunąć Kongregację Sakramentów umieścić wszystko w Kongregacji Obrzędów, w konsekwencji  wszystko  podciągnął pod swoje zwierzchnictwo. Wszystko to powiedział w liście do wielkiego mistrza Masonerii. Więc co, widzicie jak jest ? Posłuszeństwo? Ah! Nie ! Niech nam nie mówią  o posłuszeństwie!

Chcemy być posłuszni, oczywiście. Jesteśmy najbardziej posłuszni  Kościołowi i wszystkiemu co Kościół zawsze nauczał, zawsze chciał, ale nie  ludziom,  którzy pracują wenątrz Kościoła dla zniszczenia Kościoła. Wróg jest w Kościele. Papież Pius X to zapowiedział. La Salette zapowiedziała. Fatima zapowiedziała. Wszystko zostało ogłoszone publicznie.  Wiadomo, że wróg wejdzie do  Kościoła. Cóż, i  jest w nim ! Jest!

Więc niech nie żądają ode mnie wstrzymania święceń! Kto  żądał, aby zatrzymać święcenia ? Kto chce, aby  nie wyświęcać już  dobrych kapłanów? Kto? Czy to Duch Święty, czy diabeł? To jest jasne,  jasne! Czy normalna władza w Kościele może zwrócić się biskupa z żądaniem nie wyświęcania dobrych kapłanów? Czy normalna władza  w Kościele może  prosić o coś takiego? Żądać zamknięcia seminariów, seminariów o których wiedzą, że są  dobre? Wiedzą o tym, sami mówili. Mówili, że to dobre seminaria. Oni wiedzą, że doktryna, której się was uczy, jest prawdziwą nauką. Wiedzą to, pisali o tym, wiedzą doskonale. Pisali w raporcie wizytujących. Wizytujący to  powiedzieli. Zrobili doskonały raport na korzyść seminarium. To kardynał Garonne powiedział mnie samemu, gdy poprosił mnie o przyjazd do Rzymu. On powiedział: - Tak, raport jest dobry. Wiemy, że seminarium jest dobre, itp.. itp.. Więc dlaczego zamknąć seminarium? Tylko dlatego, że nie chcemy podążac za  masońskim ekumenizmem, nowymi wytycznymi, które zostały wykute w lożach  masońskich. Więc chce się zamknąć seminarium. Więc nie, nie jest to możliwe! To nie pochodzi od Ducha Świętego, nie pochodzi od Kościoła. To nie Kościół wzywa nas do zamknięcia seminarium. To nie jest Kościół. To nie jest papież jako papież. Ci którzy są tam, tak naprawdę  nie są następcami tych, którzy byli przed nimi.  Nie! To loża masońska dostała  się do Watykanu i wszystkim rządzi,  i   oczywiście nie może nas znieść. To jest jasne i oczywiste. My przeszkadzamy  w ich planie, w ich planie zniszczenia kapłaństwa, zniszczenia mszy, zniszczenie liturgii. To oczywiste.

 A więc, czy musimy być posłuszni? Wierzę, w sumieniu przed Bogiem, kiedy mówi: - Pomyśl w zgodzie z sumieniem  przed Bogiem, co robisz ... Tak, pomyślałem o wszystkim,  przed Bogiem. Jeśli jestem w błędzie, niech Bóg da mi światło, aby pokazać mi, że się mylę, ale nie sądzę. Naprawdę wierzę, że robiąc, to co robię, wyświęcając  kapłanów, których będę wyświęcał, myślę, że  służę Kościołowi. Służę Kościołowi. Nie zrobiłbym tego, gdybym tylko miał przez chwilę myśl, że mogłoby to być szkodliwe dla dobra Kościoła,  [w takim wypadku] oczywiście powstrzymałbym się od robienia takich rzeczy! Jest to zbyt poważne. Ale,  to jest zupełnie odwrotnie!

Wreszcie, teraz fakty są jasne, skutki tej reformy i prześladowań Kościoła w Kościele, są jasne dla wszystkich, [wszystko] staje się coraz bardziej oczywiste. Wystarczy przeczytać za każdym razem Dokumentacje katolicką, aby zobaczyć, jak bardzo fałszywe pojęcia przeniknęły  biskupie  dokumenty, wszystkie dokumenty, wszystkie te teologiczne komisje. Przeczytajcie ten  jeden,  komisji teologicznych  dany mi  w południe.  Ależ to jest pełne błędów, [tu] jest fałszywy duch, duch, który nie jest w ogóle  duchem Kościoła! Właśnie dlatego nie wahamy się ani na chwilę i mam nadzieję, że Bóg będzie nam błogosławił! [...]