środa, 7 listopada 2012

Kim sa wywrotowcy i nieposłuszni ? Napisał kapłan Bractwa Św Piusa X


Kim sa wywrotowcy i nieposłuszni ?
 
 

Napisał kapłan Bractwa Św Piusa X

Przeciwnicy  przyłączenia [Bractwa do Rzymu] to są  kontr-rewolucjoniści. Natomiast opowiadający się za przyłączeniem  to   wywrotowcy,  nieposłuszni,   rewolucjoniści, ponieważ starają się usprawiedliwiać i zminimalizować Sobór, jego "wielkie herezje, jego wolność religijną, bardzo ograniczoną" wobec sytuacji, "znacznie  poważniejszej i  niszczącej  Kościoł ;  Kościół jest znacznie większy niż Sobór, itd.. " - według deklaracji biskupa Fellaya.   Tymczasem to Sobór jest rewolucją w Kościele, to jest  Nowa Religia, jak ją  scharakteryzowali ci, którzy ją stworzyli  - Congar i kardynałowie Ratzingera, Suenens m.in. "przyjmując wartości dwóch wieków następujących  po 1789 roku ; Kościół zrobił swoją Rewolucję Październikową  1917 roku. "  Za wykazanie i powiedzenie tego samego, Władze [Rzymu] określiły arcybiskupa  Lefebvre’a buntownikiem, arogantem, szalonym, schizmatykiem, więc sedewakantystą, itp.. i skazały go z powodów dyscyplinarnych, a nie doktrynalnych  (nic nowego pod słońcem w 2012)

Rewolucja Październikowa  1917 w Moskwie została przepowiedziana cztery dni wcześniej przez  Matkę Boską Fatimską. W tym prawdopodobnie leży powód dla którego  "Dobry Papież Jan XXIII" odmówił ujawnienia tajemnicy fatimskiej,  chociaż według  Siostry Łucji, miał obowiązek dokonać tego w 1960 roku.  Przygotowywał właśnie swój Sobór i zamiast przestrzec ludzkość przed  "błędami Rosji  która miała zamiar  zaatakować świat",  Jan XXIII  zapraszał komunistycznych  "obserwatorów" z Moskwy, obiecując im, że Sobór   nie potępi  Komunizmu. Obietnicy dotrzymano  pomimo konkretnego wniosku, oficialnego i powtarzanego przez  400 biskupów podczas Soboru. Powodem podanym przez Jana XXIII dla którego nie postapił zgodnie z instrukcjami Matki Boskiej  było : "to nie jest dla mnie." W rzeczywistości, jak powiedział, nie chciał słuchać nagabujących go katastrofistów  (patrz Uwaga) (mimo jego poważnego wieku, nie było jeszcze kwestii biskupa Williamsona ...). Jan XXIII oswiadczył, że  absolutnie musiał sprzeciwić się  tym prorokom, którzy głoszą zawsze najgorsze, jakbyśmy zbliżali się do końca świata (chociaż dotychczas zrobili to  Leon XIII, Pius X, Pius XII, i inni Papieże oraz Święci).  W przeciwieństwie do tego, Jana XXIII prorokował  przyszłą wiosnę, jaką Sobór sprowokuje w Kościele i społeczeństwach. Nie wspominając już  fałszywych proroków, możemy tylko stwierdzić, że jest to fałszywe proroctwo. Znowu i stale  błogi i niepoprawny  optymizm  liberałów.

  Więc kim są wywrotowcy,  rewolucjoniści, nieposłuszni? Czy to ci, którzy chcą, byśmy zaakceptowali przez posłuszeństwo wobec władzy Rewolucyjny Sobór i  nową Religię od niego pochodzącą, czy to ci, którzy absolutnie odmawiają  przyjęcia tego i odmawiają posłuszeństwa każdej władzy  starającej się nas tam [do soboru]  doprowadzić ? 

Uwaga:

OFICJALNE OTWARCIE SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

PRZMÓWIENIE JEGO ŚWIĘTOBLIWOŚCI BISKUPA FELLAY’A,  przepraszamy,  JANA XXIII. Czwartek 11 Października 1962

  "Podczas  codziennego wykonywania Naszego duszpasterstwa dochodzą czasami do naszych uszu, sprawiające ból pewne insynuacje  osób, które choć pełne gorącego zapału, cierpią na brak  dyskrecji i miary . Widzą one w dzisiejszych czasach jedynie krętactwa i ruiny ; mówią one, że nasza  epoka w porownaniu  do czasów minionych, jest coraz gorsza ; zachowują się one, jak gdyby niczego nie nauczyły się z historii, która  w dalszym ciągu jest mistrzynią życia i  jak gdyby w czasie Ekumenicznych Soborów  wszystko funkcjonowało w absolutnym triumfie doktryny, życia chrześcijańskiego i słusznej wolności Kościoła.

Wydaje Nam się właściwym  wyrazić sprzeciw wobec tych proroków zagłady, którzy są zawsze gotowi ogłosić katastrofalne wydarzenia, jakby koniec czasów  był nieunikniony. "