sobota, 8 grudnia 2012

Odnowienie poświęcenia naszego bloguOdnowienie poświęcenia naszego blogu

święta Katarzyna  Laboure i Najświętsza Panienka

Zachęcamy także wszystkich naszych współpracowników do głośniego odczytania  konsekracji. Polecamy się modlitwom wszystkich naszych przyjaciół i czytelników.

Najświętsza Panienko, w tym dniu Twego Niepokalanego Poczęcia, pozdrawiamy Cię,  czcimy Cię, kochamy Cię, w jedności z Najświętszym Sercem Jezusa.

Odnawiamy dziś  poświęcenie Ci naszego blogu Avec Immaculee,  które po raz pierwszy odbyło się  w dniu 3 września, w święto św Piusa X. Poświęcamy Ci wszystkie blogi i konta (na gloria tv i i youtube), które od tego czasu powstały : Z Niepokalaną,  With the Immaculate,  Mit der Immaculata, Eglise militante.

W Tobie pokładamy ufność. Chroń nas od błędu, zaślepienia i wszystkiego co  mogłoby Ci  być niemiłe. Tobie się oddajemy, Twojemu miłosierdziu się powierzamy. Pod Twoją opiekę powierzamy nasze osoby  i wszystkich naszych współpracowników. Wyjednaj nam łaskę, abyśmy  nie pisali i nie publikowali niczego wbrew Twej woli, a jedynie te idee, które są również ideami naszego Pana Jezusa Chrystusa.
                                                                            Amen.