wtorek, 25 grudnia 2012

Wiadomości ruchu oporuWIADOMOŚCI « RUCHU OPORU »

Artykuł wysłany nam przez księdza  Ortiz’a, jest wspaniałym Bożonarodzeniowym prezentem dla Ruchu oporu. Podaje   dobre wiadomości, zwłaszcza dla przyszłych seminarzystów,  publikujemy go więć  mimo wakacji. Życzymy świętego Bożego Narodzenia  wszystkim naszym dobrym kapłanom.

 « Resistite fortes in Fide – Sprzeciwiajcie się mocni w Wierze »
(L.Piotre 1/5:9)

22 grudnia 2012

Drodzy przyjaciele,

Chcemy przedstawić wam  aktualne wiadomości  grupy księży z Ruchu Oporu i zachęcić tym wszystkich do dalszej pracy na rzecz ochrony autentycznego dziedzictwa abpa Lefebvre'a.

KAPŁAŃSKIE DNI SKUPIENIA

Pierwsza dobra wiadomość to : Dni skupinia  dla kapłanów Ruchu oporu  głosił z dniach 17 - 21 grudnia 2012 r.  Jego Eks. Bp. Ryszard Williamson, który łaskawie zgodził się przyjechać  z Anglii. Udział wzięło 10 kapłanów z różnych krajów, głównie ze Stanów Zjednoczonych.  Byłoby nas być dwa razy więcej, lecz pozostałym chętnym kapłanom przybycie uniemożliwiły ich duszpasterskie zajęcia. 

Jego Ekscelencja głosił nam przez pięć dni doskonałe duchowe i doktrynalne wykłady,  które wzbudziły pełne uznanie.  Cieszyliśmy się z odnalezienia w nim   prawdziwego ducha abp Lefebvre’a, tak mało dziś cenionego  przez niektórych przywódców neo-FSSPX. Byliśmy również zadowoleni z  jasności jego  nauczania przy  wyjaśnianiu nam obecnych problemów w świecie, w Kościele i Neo-FSSPX.

Dni skupienia odbywały się na pięknej fermie rodziców księdza  Josepha Pfeiffer, koło Bostonu w stanie Kentucky, w Stanach  Zjednoczonych.
To miejsce jest już od dawna bastionem tradycyjnego oporu wobec soborowego Kościoła. W latach 1970 państwo Pfeiffer przetrzymywali tutaj  dwóch starych księży, żarliwych obrońców Tradycji, Ojców Hannifin’a i Snyder’a. Pierwszy z nich zmarł i jest tutaj pochowany. W tym czasie zbudowano tu  piękną kaplicę poświęconą Matce Bożej z Góry Karmel będącą przez  40 lat miejscem Mszy dla wielu katolików z tego regionu.

Zadziwiające jest to, że od połowy XIX w.  ta część północnego Kentucky zwana "Ziemia Święta", była ostoją katolicyzmu pośrodku głównie protestanckiego obszaru. Pagórkowaty krajobraz  i spokojna okolica zdecydowanie  faworyzują niezbędną do rozmyślań i modlitwy atmosferę.

W 1982r. zbudowano tam dom starców dla  tradycyjnych karmelitanek eksmitowanych z ich klasztorów  i urządzono   im odpowiednie pomieszczenia. Później, w latach  1989/91, dom służył  początkom klasztoru Matki Bożej z Guadalupe, ktory mieści się teraz w Silver City w Nowym Meksyku. A przez następnych prawie dwadzieścia lat rzadko korzystano z budynku.

Dzięki hojnym darowiznom wiernych Ruchu oporu, niedawno dom odnowiono w celu organizowania tutaj dni skupienia. Posiada  9 pokoi, salę konferencyjną i przestronną jadalnię.

Jesteśmy bardzo wdzięczni państwu Pfeiffer, ich rodzinom oraz grupie tradycyjnych wiernych wspierających Ruch oporu, za zebranie wszelkich sprzetów  potrzebnych do zorganizowania dni skupienia. 

RUCH OPORU ORGANIZUJE SIĘ

Nasze dni skupienia  były także doskonałą okazją do dyskusji na temat rodzaju organizacji, jaka jest potrzebna ruchowi oporu  w najbliższej przyszłości. Biskup Williamson zgodził się  być "moralnym autorytetem" Ruchu, akceptując zarazem  nadanie nam  doktrynalnego kierunku i udzielania sakramentów bierzmowania oraz święceń kapłańskich. Autorytet moralny oznacza, że [bp Williamson] ​​kieruje bardziej  przykładem i radą, niż poleceniami. Pod jego moralnym autorytetem ruch oporu nadal będzie  współpracować z różnymi rodzajami istniejących organizacji, są to : grupa księdza Pfeiffera, dwie wspólnoty religijne w Brazylii (benedyktyni z Santa Cruz i Mariae Virginis Beatae Familia), oraz inne niezależne kościoły i kaplice (jak św Atanazego w Vienne, Virginia). Innymi słowy, ustaliliśmy coś w rodzaju "federacji", a nie organizacji scentralizowanej. Być może w przyszłości, konieczny będzie inny rodzaj organizacji, bardziej strukturalny, ale uznano, że ustalona konstrukcja najlepiej nadaje się do obecnej sytuacji.

Mamy nadzieję, że te dobre wiadomości  zachęcą również  wszystkich wiernych całego świata do  oporu w stosunku do soborowego  Kościoła,  "operacji samobójstwo" i szefów neo-FSSPX.

Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że bp Williamson "powrócił do pracy" właśnie teraz, kiedy Ruch  oporu  najbardziej potrzebuje  ukierunkowania  ze strony prawdziwego następcy Apostołów.

PRZYSZŁE SEMINARIUM

                             


Jest jeszcze inna dobra wiadomość : ks. Pfeiffer otrzymał już podania od wielu młodych ludzi, którzy rozważają  poświęcenie się kapłaństwu. Dlatego podjął pierwsze kroki w celu zorganizowania, jeśli Bóg pozwoli, seminarium na miejscu -  na wrzesień  2013 r. Budynek, który wymieniliśmy powyżej, wydaje się być odpowiedni dla  tego planu. Kapłani z grupy ks. Pfeiffera zajmą się tak potrzebnym nam seminarium.  Powodem jego otwarcia jest też fakt,  że seminaria neo-FSSPX również cierpią z powodu wewnętrznego kryzysu,  nie uczą już  prawdziwej doktryny i nie kształcą   kapłanów tak,  jak zwykły to czynić w przeszłości. Na stronie ourladyofmountcarmelusa.com [w budowie] można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dla tych młodych ludzi, którzy chcą złożyć podanie o wstęp [do seminarium]  i dla wiernych, którzy chcą wesprzeć finansowo to niezwykle ważne przedsięwzięcie mające na celu szkolenie dobrych, tradycyjnych księży.

PRZYSZŁE WYDARZENIA

Grupa ks. Pfeiffera ma aktualnie pięciu kapłanów [przebywających] w rezydencji w Kentucky - „Matka Boża z Góry Karmel”, którzy obecnie odwiedzają około 15 ośrodków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, i około 10 lokalizacji w Azji (Korea Południowa, Japonia, Malezja, Singapur i Filipiny).
Ksiądz Vargas z Meksyku, odwiedzi kilka miejsc w Meksyku i Ameryce Południowej.

Biskup Williamson łaskawie zgodził się powrócić do Kentucky po świętach Bożego Narodzenia, tj. od 28 grudnia do  1 stycznia, na "Warsztaty o rodzinie", na  które zaproszeni są wszyscy chętni. Tematem będzie ‘’Umocnienie [nas]’’ na czasy globalnego kryzysu.  Przewidziane są wykłady dla dorosłych i zajęcia dla dzieci.

W 2013 r. odbędzie się w Kentucky też seria rekolekcji/dni skupienia dla mężczyzn i kobiet. Proszę odwiedzić naszą stronę internetową: inthissignyoushallconquer.com gdzie są harmonogramy naszych  rekolekcji i stopniowo [dodawane będą]  inne akcje Ruchu oporu.
Wierni z  Australii skontaktowali  się z Ruchem oporu, planujemy więc złożyć  im wizytę na początku 2013 roku.

Mamy kilka indywidualnych kontaktów w Europie i jak dotąd Ruch oporu najlepiej jest tam zorganizowany  w  Wielkiej Brytanii, gdzie rezyduje bp  Williamson.

Należy pamiętać, że Ruch oporu ma  kontakt z wieloma kapłanami Bractwa, którzy coraz lepiej uświadamiają sobie, że kierunek zgromadzenia odbiega od pierwotnych zasad. Trwa prześladowanie dobrych kapłanów, którzy publicznie  sprzeciwiali się odchyleniom jakich w Bractwie dokonują jego przełożeni. Mamy nadzieję, że [ci kapłani] "wyskoczą z łodzi" zanim ta  zatonie...!


Rozczarowuje nas brak reakcji pozostałych kapłanów  i obawiamy się, że, jak  to się już wydarzyło w realizacji soborowych reform w latach 1960 i 1970, ich bierność może prowadzić do całkowitej akceptacji kompromisu z modernistycznym Rzymem.


WIELU KAPŁANÓW PRZERYWA MILCZENIE

W ostatnich tygodniach kilku księży Ruchu oporu opublikowało serię dokumentów, listów i ostrzeżeń publicznych donoszących o  powadze sytuacji w Neo-FSSPX.

Ostatnią była publikacja listu księdza  Ringrose do księdza Rostanda, przełożonego dystryktu  FSSPX w USA, wyrażającego powody, które skłoniły go do zaprzestania współpracy z dystryktem. Ksiądz Ringrose jest proboszczem św. Atanazego  w Vienna, Virginia, USA, zgromadzenia liczącego około 500 wiernych. Ksiądz ten od początku popierał Ruch oporu i jest jednym z tych kapłanów, którzy podpisali "Deklarację z Vienna" w sierpniu ubiegłego roku. Można znaleźć jego list na CathInfo [red : też na ZNiepokalana].

Ksiądz  Cardozo z  Ameryki Południowej opublikował list otwarty do "milczących kapłanów," wzywając ich do podjęcia publicznego stanowiska wobec nowych kierunków FSSPX. Na wielu witrynach można znaleźć jego list.
Ksiądz Ortiz opublikował w kilku językach esej  na temat "Nowa hermeneutyka bp Fellay", ukazujący  tradycyjnym kapłanom  błędne  fundamenty nowej orientacji FSSPX.

W ostatnich miesiącach otwarta została światowa sieć  internetowych witryn mająca na celu wspieranie Ruch oporu. Widzimy w jakim stopniu ten  potężny środek komunikacyji może być pomocny  kapłanom i wiernym w  uzyskiwaniu niezbędnych informacji  do zrównoważenia "propagandy"  płynącej z neo-FSSPX.  Na wymienionych stronach można również znaleźć wiele kazań  księży Ruchu oporu, zarówno  audio jak i  teksty.  Jeśli jesteście odizolowani i nie możecie udać się do centrum Mszy Ruchu oporu, słuchajcie ich. Warto też wymienić  następujące strony internetowe wspierające Ruch oporu :

ANGIELSKIE:CathInfo,InThisSignYouShallConquer,SOSSaveOurSSPX, TrueTrad, ourladyofmountcarmelusa.com [w budowie]

FRANCUSKIE : Un évêque S'est levé, antiModernisme.info, Avec l'Immaculée!

HISZPAŃSKIE  : Syllabus-errorum, Non possumus.

[POLSKI : ZNiepokalana]

DUCH RUCHU OPORU 

Ostatnio pojawia się  wiele pytań na temat  dokładnego  stanowiska kapłanów Ruchu oporu. Należy pamiętać, że naszym głównym wrogiem w pierwszym rzędzie jest soborowy Kościół. Nasze ataki są głównie skierowane przeciwko "oficjalnym władzom"  zniszczącym Kościoł Katolicki. Rezultatem ich destrukcyjnego działania dokonywanego  dzień za dniem, są straszliwe spustoszenia i nieodwracalna zguba ogromnej   ilości  dusz. Nie wystarczy jednak mówić, że jesteśmy przeciwni modernistycznemu Rzymowi, jak  głoszą to przywódcy neo-FSSPX , a równocześnie sprzyjać porozumieniu z tym samym Rzymem ! Dlatego wszyscy ci, którzy są za  transakcją z wrogami Kościoła, muszą być demaskowani i również atakowani. I to jest powód dla którego  sprzeciwiamy się przełożonym neo-FSSPX. Musimy ich potępić, bo szukają kompromisu z soborowym Kościołem i zdradzają misję, którą abp  Lefebvre powierzył Bractwu Świętego Piusa X.

Nie jesteśmy przeciwko FSSPX jako instytucji, ale sprzeciwiamy się tym, którzy próbują ustanowić neo-FSSPX z nową doktryną, obcą tej powieżonej [Bractwu] przez arcybiskupa Lefebvre’a.

Życzymy wszystkim świętego  Bożego Narodzenia i obfitującego w łaski Nowego Roku 2013.

Niech was Bóg błogosławi