piątek, 4 stycznia 2013

Inauguracja nowej kaplicy Chrystusa Króla w Ipatinga, Brazylia
Inauguracja nowej kaplicy Chrystusa Króla w Ipatinga, Brazylia
Ten rok rozpoczynamy   pod auspicjami Chrystusa Króla oraz dobrą nowiną. Otwarta została nowa brazylijska kaplica, obsługiwana przez księdza Cardozo. Artykuł   brazylijskich wiernych  przetłumaczyliśmy z portugalskiego przy tłumacza  google [po czym z wersji francuskiej, na na j. polski ]. Link do oryginału znajduje się poniżej.Pierwsza Msza św. odprawiona w kaplicy Chrystusa Króla

Dzielimy się zdjęciami z pierwszej Mszy św. w kaplicy Chrystusa Króla w Ipatinga - MG. Msza św. odbyła się wczoraj - Obrzezanie naszego Pana Jezusa Chrystusa -  tj. 1-go stycznia 2013 r.

Jak widać na fotografiach,   kaplica jest jeszcze w budowie, co nie przeszkodziło w odprawieniu   Mszy św.,  celebrowanej  z wielkim oddaniem przez Wielebnego Ojca Ernesto Cardozo.

Straszne czasy kryzysu,  oddalają nas niestety od  świątyń oficjalnego Kościoła. Ich drzwi są zamknięte dla prawdziwych wierzących, którzy walczą o zachowanie dogmatów wiary. Świątynie są ogromnie ważne, ale są niczym w porównaniu z wiarą, ponieważ bez autentycznej i nieomylnej wiary, nie można się podobać  Bogu i nie wielu  będzie zbawionych. Z tego powodu i też dlatego, że nie chcemy tracić wiary, powstrzymujemy się od wchodzenia do świątyń oficjalnego Kościoła.

To wcale nie oznacza, że przestajemy być katolikami, niech Bóg zachowa nas od takiej hańby! Jesteśmy katolikami, ale nie jesteśmy katolikami-modernistami, którzy przyjęli modernistyczne herezje Vaticanum II i nowej mszy. Nawet z świątyniami,  sakramentami i będąc legalnymi  pasterzami oficjalnego kościoła, przywódcy ci przestali być katolikami, bo stracili najważniejsze z tego,  co sprawia, że ​​jest się godnym imienia katolika : wiarę !
W kaplicy Chrystusa Króla zachowane będą dogmaty wiary, nie będzie ekumenizmu, księży liberałów, dyskursu politycznie poprawnego, nieskromnej mody, infiltracji komunistycznej, protestanckiej i masońskiej. W tej kaplicy będzie królował Chrystus. Ciało, Krew, Dusza i Bóstwo Pana naszego, będą otoczone  pełnym szacunkiem celebracji  jedynego obrzędu trydenckiego. W tej kaplicy  dzieci będą miały katolicki katechizm i chrzest godny starego rytu. Kaplica Chrystusa Króla będzie czcić święte Imię naszego Pana  Jezusa Chrystusa i Jego Najświętsze Serce, nie zapominając pod żadnym pretekstem jego Najświętszej Matki, ponieważ ona zawsze jest Pośredniczką wszystkich łask.

Wierni z regionu Ipatinga  są zmęczeni mszą [odnoszącą się do] ludzi, spektaklami odbywającymi się  każdej niedzieli w świątyniach oficjalnego Kościoła. Maja dość mszy "congas",  "afros" i charyzmatycznych. W rzeczywistości, nikt już nie toleruje nowej mszy, nawet tej starannie  odprawianej. Ludzie chcą dziękować Bogu,  kontemplować tajemnicę Bożej Ofiary naszego Pana, a to jest  niemożliwe podczas nowej mszy, będącej raczej  posiłkiem i dialogiem między  kapłanem a wiernymi.

Mamy więc Towarzystwo św.  Atanazego, które   bierze udział w budowie  kaplicy,  gdzie każdy dobry katolik może otrzymać święte sakramenty i katolicką wiarę.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w budowie kaplicy i prosimy Was o wsparcie przy  kontynuacji tej pracy. Obecnie budowa osiągnęła pierwsze piętro, wznieśliśmy i otynkowali mury. Teraz jest czas na wykończenia, ktore są  najdroższą częścią przedsięwzięcia. Aby uniknąć braku materiałów,  liczymy na hojność was wszystkich.

Panie i panowie, jeśli chcecie przyczynić się do prac, lub z bliska poznać  naszą posługę, prosimy przesłać list na adres:


Oto kilka fotografii :