środa, 12 grudnia 2012

Bp Williamson - WYJAŚNIENIE ? Numer CCLXXXII (282) - 8 grudnia 2012 WYJAŚNIENIE?

Bp Williamson
 Numer CCLXXXII (282) - 8 grudnia 2012


Ktoś kogo znam, dostarczył mi okólnik Kwatery Głównej  (KG) wysłany do wszystkich Przełożonych FSSPX i dający oficjalne wyjaśnienie pięciu spostrzeżeń Przełożonego Generalnego (SG) [Superior Generalny] Bractwa, które mogą być powodem do niepokoju, oraz  osoba ta zapytała mnie o moja opinie. Szczerze myślę, że Przełożeni Bractwa słusznie mają, jak wcześniej,   powód do niepokoju. W skrócie, oto dlaczego: -

Po pierwsze, w Austrii, w maju, SG powiedział, że FSSPX musi przemyśleć swoje stosunki z Rzymem. KG wyjaśnia, że to nie reprezentowało  żadnej zmiany stanowiska FSSPX na temat Nowego Rzymu, lecz jedynie zaproszenie  członków Bractwa do uznania, że ​​nie wszystko co  mówią Nowi Rzymianie, jest błędne. Jednakże księża, którzy słyszeli słowa SG w Austrii, zrozumieli, że  oznaczały  one to samo, co  napisał on w wewnętrznym piśmie (Cor Unum) z miesiąca marca, że :  "nowa sytuacja " w Kościele " wymaga od nas  przyjęcie nowego stanowiska w stosunku do oficjalnego Kościoła ", ponieważ od 2006,  "zauważyliśmy zmianę w Kościele ". Jak KG  tłumaczy to zdanie napisane przez SG?

Po drugie, przy tej  samej okazji SG miał powiedzieć, że ewentualne porozumienie z Rzymem oznaczałoby, że każda kaplica mająca mniej niż trzy lata,  powinnna być zniszczona. KG wyjaśnia, że​​ właściwie SG powiedział, że tu gdzie  FSSPX odprawiało  Mszę od ponad trzech lat, kaplica mogłaby być ustalona. Jednak SG powiedział również, że tu gdzie posługa FSSPX rozwijała się mniej niż  od  trzech lat, Bractwo mogłoby kontynuować swoją posługę  prywatnie, co oznacza, że ​​wszystkie publiczne budynki będące w w.w.  sytuacji, musiałyby zostać  przynajmniej  porzucone.

 Po trzecie,  w CNS [Catholic News Service], ciągle  w maju, SG mówił o wolności religijnej jako "bardzo, bardzo ograniczonej."  KG wyjaśnia, że ​​ SG mówił o "prawdziwej wolności religijnej", to znaczy tej , którą Kościół zawsze nauczał, to znaczy -  prawdziwe prawo, które ogranicza się do katolickiej religii. Jednakże autentyczne słowa SG na CNS są tak oczywiste, jak to tylko możliwe, co byle kto może sprawdzić w Internecie: "Sobór przedstawiał  wolność religijną, która była naprawdę bardzo, bardzo ograniczona -  bardzo ograniczona."  Czy KG nie będzie zmuszona do  podania wtórnego  wyjaśnienia,  aby udowodnić, że jej pierwsze wyjaśnienie było,  w najlepszym przypadku,  błędne ?

Po czwarte, w Ecône we wrześniu, SG przyznał, że się mylił w swoich kontaktach z Rzymem. KG wyjaśnia, że błąd dotyczył  "bardzo precyzyjnego i ograniczonego punktu", to znaczy : czy tak, lub nie, Papież domaga się akceptacji Soboru przez FSSPX. Jednakże, ten nacisk na Sobór (z Nową Mszą) jest istotą konfrontacji FSSPX z Nowym Rzymem. Czy wyjaśnienie KG, nie możnaby porównać ze stwierdzeniem, że rozdarcie boku Tytanika spowodowane lodową górą, było bardzo precyzyjnym i ograniczonym rozdarciem ?

Po piąte, kilka lat temu [2001 r.] SG powiedział, że teksty Soboru były "95% do zaakceptowania."  KG wyjaśnia, że​​ SG mówił o piśmie, a nie o duchu tekstów. Jednakże jak matka dałaby  dzieciom chociaż najmniejszy kawałek tortu, wiedząc, że tort jest w  5% zatruty ? Prawdą jest, że  teoretycznie mogłaby dać im kawałek  z niezatrutych 95%, ale czy w praktyce nie bałaby się, że trujący duch  stoi za wszystkimi częściami ciasta?

Podsumowując, jeśli  wiosenny i  letni kryzys  FSSPX spowodował moje zaniepokojenie w sprawie kompetencji i uczciwości SG i jego KG, obawiam się, że to wyjaśnienie  pięciu cytatów  równie poważnie mnie niepokoi.  Niech Bóg będzie z nimi, ponieważ ciąży na nich straszna odpowiedzialność.
Kyrie eleison.