sobota, 1 grudnia 2012

Ksiądz Pfeiffer ujawnia...Ksiądz Pfeiffer ujawnia...
kazanie z 24 listopada 2012

jeśli sól utraci swój smak ...


kazanie w języku angielskim do odsłuchania, tutaj

skrypt angielski do przeczytania zanim ukaże się tłumaczenie francuskie, a potem polskie

W tym kazaniu, które nazwaliśmy "jeśli sól utraci swój smak" ( w trakcie tłumaczenia z angielskiego), ksiądz Pfeiffer (jak i ks Hewko w swoim ostatnim kazaniu) ujawnia, że ​​ obecnie Menzingen zakazał przełożonym dystryktów, przeorom i księżom, mówić o relacjach Bractwa z Rzymem. Jeśli wierny zada pytanie, ksiądz ma nie dać „żadnej”odpowiedzi. Temat ten będzie zarezerwowany tylko dla Menzingen. Ksiądz Pfeiffer zaprasza księży do zareagowania na to prawo milczenia. Jeżeli nikt się nie sprzeciwi, to nieuzbrojonym przed błędem duszom, grozi śmierć.

"A new directive just came down from Menzigen in the last few weeks to all the superiors throughout the Society of St. Pius X: "No district superior, no priors and no priests are to speak about the SSPX relations with Rome. Only Menzigen will give the official communications. If someone asks you about it, then tell them nothing. 'we will get the official communications from above."