środa, 24 października 2012

Biskup Williamson został wykluczony z Bractwa św Piusa X


Biskup  Williamson  został  wykluczony z Bractwa św Piusa X

Wybraliśmy fotografię biskupa Williamsona w sutannie misjonarza w nadzieji, że  to wykluczenie będzie początkiem nowej, obiecującej  założycielskiej przygody. 

 Forum - évêque s'est levé
Oto co mówi Gentiloup, administratorka  forum "un évêque s'est levé" :
 
"Tak, tym razem  to pewne ! Otrzymaliśmy  tę informację ze źródła w Menzingen. Niestety doszło do tego ! Biskup Galaretta utorowała drogę do usunięcia biskupa Williamsona. Pozostało nam modlić się, aby bp Williamson założył nowe seminarium i konsekrował nowych biskupów !

Nie odchodąc  z FSSPX, w którym wielu  popieranych przez nas  kapłanów nadal toczy walkę, jedną nogą  jesteśmy w Bractwie, a drugą w innej jego części, wierniejszej   dziedzictwu arcybiskupa Lefebvre’a ! "

Jak mówi Gentiloup, całym sercem modlimy się, aby biskup  Williamson założył nowe seminarium, konsekrował nowych biskupów dobrze utwierdzonych w Wierze  i zdecydowanych  podążać  za abp Lefebvrem który mówił :   "A jeśli pożyję jeszcze  trochę i zakładając, że za jakiś czas Rzym powie nam, że chce ponownie nas spotkać, rozmawiać, wtedy  będę  stawiać warunki. Nie zgodzę się już na  sytuację w jakiej znaleźliśmy się podczas  konferencji. Skonczyło się . Postawię pytania doktrynalne :  "Czy zgadzacie się z wielkimi encyklikami  wszystkich poprzedzających was papieży.  Czy zgadzacie się z Quanta Cura Piusa IX, Immortale Dei, Libertas Leona XIII, Pascendi Piusa X, Quas Primas Piusa XI, Humani generis Piusa XII ? Czy jesteście w pełnej komunii z tymi papieżami i z ich stwierdzeniami ? Czy akceptujecie jeszcze  antymodernistyczną  przysięgę ? Czy jesteście za społecznym panowaniem Naszego Pana Jezusa Chrystusa?

Jeśli nie akceptujecie doktryny  waszych poprzedników, nie warto rozmawiać. Dopóki nie zgodzicie się na zreformowanie Soboru biorąc pod uwagę doktrynę poprzedzających was papieży, dialog nie jest możliwy. To jest bezużyteczne. W ten sposób nasze stanowiska będą jaśniejsze ". (Fideliter, n° 66, strony. 12-14).

Biskup Williamsom urodził się 8 marca 1940 roku. Ma więc 72 lata. Arcybiskup Lefebvre miał 71 lat podczas slynnej mszy w Lille. Bractwo św Piusa X, dzieło dojrzałości abp Lefebvre,  bylo opatrznościowe. Teraz liczymy na bp Williamsona, że przejmie gasnącą pochodnię.

                                                                       InDominoSperavi.