niedziela, 17 lutego 2013

Nowenna do św. Piotra, dzień n°4


Nowenna do św. Piotra, dzień  n°4
 

Święty Piotrze, pamiętasz jak zaskoczony  pokorą Jezusa nie chciałeś się zgodzić, aby On obmył twoje stopy. Ale Jezus odpowiedział ci łagodnie: Jeśli cię nie obmyję, nie będziesz miał  udziału ze Mną. A więc w ogniu twojej miłości  odpowiedziałeś Mu szybko: nie tylko nogi, ale i ręce, i głowę!

Święty Piotrze, w imię tej gorliwości, z jaką chciałeś być obmyty przez Jezusa, błagamy cię, uproś Jezusa żeby oczyścił umysły kapłanów i biskupów dobrej woli Bractwa, aby widzieli wyraźnie i   jasno, że nie można równocześnie dążyć do świętości i poddawać się  przywódcom soborowego Kościoła, którzy  swoim złym przykładem i złą doktryną każdego dnia  zachęcają dusze do grzechu. Amen.