czwartek, 7 lutego 2013

Biskup Fellay jest gotowy na wszystko dla błahostki


Biskup  Fellay jest gotowy na wszystko dla błahostki

Michael
 
Oto fragment kazania biskupa Fellaya (27 stycznia w kościele św. Mikołaja du Chardonnet) wygłoszonego na Mszy, podczas której udzielił święceń kapłańskich ks. B. Lundi’emu: "Powiedziałbym nawet, że wobec tej  podniosłej rzeczywistości, rozprawianie o układach  z Rzymem, to błahostka . Bronić  wiary, zachować wiarę, umrzeć w wierze - oto, co jest istotne! Odnosi się  wrażenie, że władze rzymskie nie rozumieją nas, bo nie rozumieją, że aby zachować katolicką wiarę, jesteśmy gotowi stracić wszystko. "

Co  dla bp Fellaya  oznacza : zachować katolicką wiarę ?

W tym kazaniu biskup Fellay  przypomina tradycyjną doktrynę i chłoszcze modernizm. Czy te przypomnienia są wiarygodne? Należy zwrócić uwagę na dwoistość dyskursu, bo w trakcie tej samej ceremonii miało miejsce  nieme kazanie za pośrednictwem  ornatu  księdza Lundi’ego z wyhaftowanym herbem soborowego papieża Benedykta XVI. Ten haft to nie jest błahostka, ponieważ ujawnia nam on, jaki jest prawdziwy nowy duch  Bractwa. W rzeczy samej, zachować wiarę oznacza także dla biskupa Fellaya niekończący się dialog z rzymskimi heretykami. Dla bp Fellaya najważniejsze  jest pozostanie katolikiem,  co w jego umyśle oznacza utrzymanie stałego związku z  soborowcami obejmującymi kluczowe stanowiska  w Rzymie. W obliczu nowych okoliczności trzeba będzie inaczej skomentować słowa  abp Lefebvre’a (1). Z tego powodu ksiądz Lundi miał na sobie piękny ornat  z herbem "węża"; to tym niezbyt miłym terminem określił kardynała Ratzingera arcybiskup Lefebvre. Wąż, po wybraniu go na papieża, nie stał się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jagnięciem.

Co bp Fellay jest gotowy utracić?

Przyjrzyjmy się co biskup Fellay i Kapituła Generalna gotowi są stracić dla tej błahostki-umowy  z Rzymem. Przeczytajmy  raz jeszcze sześć warunków przyłączenia [do Rzymu] przedstawionych  Rzymowi. FSSPX jest gotowe zrezygnować z wymagania  nawrócenia się Rzymu, aby być w komunii z modernistami i stać się jedną z wrażliwości  w Kościele (warunek nr 1). FSSPX jest gotowe stracić trzech biskupów, aby  zatrzymać tylko jednego (warunek nr 3). Gotowe jest utracić swoją niezależność i przejść  pod nadzór komisji posłusznej papieżowi (warunek nr 6) oraz gotowe jest  podlegania jurysdykcji diecezjalnych biskupów (warunek nr 5 - zwolnienie z nadzoru biskupów jest tylko "pożądane").

Bp Fellay jest gotów stracić wszystko. Powiedział to i to czyni. Bp Fellay stracił już jednego biskupa (2) wbrew życzeniu  arcybiskupa Lefebvre'a, który nakazał jedność, stracił paru księży i tysiące wiernych. Błahostka. To jest cena, jaką trzeba płacić za odpowiedź Jego Świątobliwości Benedyktowi XVI  ", który wyraża słuszną wolę w stosunku do nas, co jest dobre", ponieważ "widać zmianę postawy w Kościele wspomaganą gestami i aktami Benedykta XVI w stosunku do Tradycji ."  Są to słowa z listu bp Fellay  z dnia 14 kwietnia  2012 r. do trzech biskupów napisanego zaledwie 9 miesięcy temu!

Noty :

1) Abp Lefebvre powiedział watykańskim władzom : «Jeżeli nie akceptujecie doktryny waszych poprzedników, nie warto rozmawiać. Dopóki nie zgodzicie się na zreformowanie Soboru biorąc pod uwagę doktrynę poprzedzających was papieży, dialog nie jest możliwy. To bezcelowe.» (Abp Lefebvre, Fideliter, n°66, listopad-grudzień 1988, s. 12-13) To jest bezcelowe dla abp Lefebvre’a, który nie widzi żadnego obowiązku  utrzymywania kontaktów w nieskończoność. Biskup Fellay zmienił tę politykę, co było bardzo na rękę Rzymowi, bo  wprowadziło liberalny powiew  do ostatniej Kapituły Generalnej Bractwa.

2) W kazaniu z dnia 11 listopada 2012 r. w kościele św. Mikołaja,  biskup Fellay wspomniał o  bezpodstawnym wydaleniu biskupa Williamsona używając  groteskowego rzeczownika ‘’strata’ : "Mówię oczywiście o naszych stosunkach z Rzymem, reakcjach, jakie one wywołały u nas i tej bolesnej konsekwencji, jaką była   strata jednego z naszych biskupów ...". Aby zakończyć pozytywnie, chcielibyśmy uspokoić Jego Ekscelencję biskupa Fellaya, który stracili biskupa: myśmy go znaleźli [od tł.: gra słów: perte/perdre = zguba/strata//zgubić/stracić], jest cały, bezpieczny, niech nikt się nie martwi.