poniedziałek, 11 lutego 2013

Rezygnacja Benedykta XVI


Rezygnacja Benedykta XVI
To nie następowało wystarczająco szybko ...

 Avec l'Immaculée  trudno uwierzyć, że powodem tej  rezygnacji jest  wiek i zmęczenie ... Zdarza się  niezwykle  rzadko aby  papież podawał się do dymisji. Zauważyliśmy, że  François Hollande ocenił tę dymisję jako  "nadzwyczaj godną szacunku". Według  naszej opinii, masoneria nie jest tej decyzji obca. Użyli oni karty "hermeneutyki  ciągłości", co się nieźle udało, ale teraz taktyka  jest już wyczerpana. Wybierze się teraz  papieża, dzięki któremu demontaż Kościoła nastąpi jeszcze szybciej.
Obecnie wzrost zła w świecie gwałtownie przyspiesza.  Wygląda na to, że pilno im do ukończenia [działań w tym kierunku].  Niepowodzenie  porozumienia z Bractwem św Piusa X  być może też ma  jakieś znaczenie w powzięciu decyzji o dymisji. Ustanowienie nowego papieża pozwoli na wznowienie rozmów Bractwa z Rzymem. I prawdopodobnie tym razem,   nie znajdziemy odpowiednich słów arcybiskupa Lefebvre’a, aby ostrzec przed osobą nowego papieża . Zachowajmy czujność. Niebezpieczeństwo może się nasilić ...
Chyba, że biskup Fellay wykorzysta tę rezygnację mówiąc: szybko, szybko, trzeba podpisać zanim papież odejdzie, prawdopodobnie nie będziemy już mieli  papieża tak pozytywnie nastawionego, warto skorzystać!  To byłoby szyte nieco grubymi nićmi,  ale nie jest całkowicie wykluczone, pilnujmy więc sprawy też od tej strony. Zwłaszcza, że  dowiedzieliśmy się od Pie z forum Un évêque s'est levé, że  Bractwo musi  dać odpowiedź arcybiskupowi Di Noia przed końcem lutego: "W każdym razie on [ks. Rostand/dystrykt USA – a propos wywiadu z nim] nam nie powiedział, że Bractwo ma dać oficjalną odpowiedż Rzymowi do końca lutego! I, że groźba sankcji wobec Bractwa jest bardzo poważna. Jasne jest, że  biskup Fellay znalazł się między młotem a kowadłem ! "... A więc  daty się zbiegają. Pilnujmy zatem  i równocześnie módlmy się do  Matki Boskiej.

Tygodnik Le Point :

Papież Benedykt XVI, w poniedziałek podczas przemówienia po łacinie na konsystorzu  w Watykanie, zapowiedział  swoją dymisję od 28 lutego - ogłosił rzecznik Stolicy Apostolskiej. "Papież powiedział, że rezygnuje ze swojej posługi o godzinie 20-tej  (19 godzin GMT), w dniu 28 lutego. Rozpocznie się więc okres ‘’sede vacante’’, sprecyzował ojciec Federico Lombardi w komunikacie  praktycznie bez precedensu w historii Kościoła katolickiego.

Przemówienie papieża Benedykta XVI

Najdrożsi Bracia,
zawezwałem was na ten konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę.
Niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak że od 28 lutego 2013 roku od godziny 20.00 rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali konklawe dla wyboru nowego Papieża.
Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego Najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem świętemu Kościołowi Bożemu.

 Watykan, 10 lutego 2013 r.
BENEDICTUS PP XVI (Benedykt XVI)