piątek, 22 lutego 2013

Nowenna do św. Piotra, dzień nr 9Nowenna do św. Piotra, dzień nr 9


O Święty Piotrze, Jezus chciał wzmocnić cię przed próbą Męki dając ci łaskę kontemplowania Go w chwale. My też potrzebujmy sił do walki jaka nas czeka i chcemy iść za tobą na Tabor, aby wyraźniej poznać wolę Boga i mieć siłę spełnić ją, gdy nadejdą trudności. Chcemy w raz z tobą uczesniczyć w duchowych rekolekcjach na górze Tabor. Chcemy przygotować się na łaski, jakich Jezus zechce nam udzielić. Nasze pragnienia, o Boże, to: dobrze poznać Twoją wolę i wypełnić ją z pomocą Twojej siły.


Święty Piotrze, twoja modlitwa mówi o rzeczy zbyt ziemskiej, prosisz o namiot... My również często, nie umiemy się modlić i Bóg nie może nam pomóc tak, jak On chce, bo nie wiemy, o co prosić ... Święty Piotrze, naucz nas modlić się! Jezus nie raczył odpowiedzieć na twoją niewłaściwą prośbę i Bóg polecił skupienie się tylko na niezbędnych rzeczach: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie" Oh tak! "Mów Panie, sługa Twój słucha Ciebie." "Naucz nas dróg swoich."


Naucz twoich dróg wszystkie dusze dobrej woli w Bractwie tak, ażeby wiedziały czego oczekujesz od nich w tym kryzysie. Niech te dusze, przede wszystkim zrozumieją, że nie mogą oddać się pod zwierzchnictwo soborowego Rzymu, bo soborowy Rzym nie słucha ciebie, ale od Vaticanum II słucha masonów, którzy propagują wolność religijną, kolegialność i ekumenizm. A kiedy te dusze wyraźnie ujrzą niebezpieczeństwo, niech idą po radę do ciebie, w ferworze zdarzenia na górze Tabor. Amen.