czwartek, 25 kwietnia 2013

Biskup Fellay nadal posuwa swoje pionkiBiskup Fellay nadal posuwa swoje pionki


Bp Fellay  w Virginii, z księżmi Leroux i Rostandem (Źródło: cathinfo)


Wedłu dwóch osób z  cathinfo, które usłyszały to z dwóch różnych  źródeł, bp  Fellay, przy okazji poświęcenia dzwonów nowego seminarium i położenia kamienia węgielnego, wypowiedział następujące słowa :

 1) Abp Lefebvre uratował Tradycję i mszę św. Piusa V w 1988. Dobrze zrobił konsakrując.

2) Ale od momentu, w którym Benedykt XVI  "uwolnił" mszę św. Piusa V w 2007, ponad 200 biskupów novus ordo odprawia mszę trydencką.

 3) Wielu z tych biskupów nawiązywało kontakt z Bractwem św. Piusa X, mówiąc, że jak tylko Bractwo będzie uznane przez Rzym, chcieliby aby ich seminarzyści byli kształceni przez FSSPX.

Komentarz naszych anglofońskich przyjaciół 

Niezwykle słusznie  pytają oni : jeśli ci biskupi novus ordo tak bardzo kochają Tradycję, dlaczego więc nie zaczną już od teraz wysyłać swoich seminarzystów do seminariów grup Ecclesia Dei, które już są uznane przez Rzym ? Fakt, że tego nie robią świadczy o ich złej woli i, że  są przynentą do łapania naiwnych.
Po za tym, gdy zna się stanowisko jednego z najbardziej "tradi" pośródnich, abp Ranjitha, można wątpić w ich szczerość...
Konkluzja
 - Nie dajmy się złapać tak mało szczerym syrenom-modernistom.
- Ten ostatni dyskurs biskupa Fellaya wskazuje na to, że on nadal stara się o układ praktyczny  bez zgody doktrynalnej, i że na stronie La Porte Latine figuruje prawdziwe kłamstwo, bo w przeciwieństwie do tego, co ks.Rebourgeon  zrozumiał z niejasnego  kazania biskupa Fellaya w Cotignac, Przełożony generalny Bractwa nie chce czekać na nawrócenie się  Rzymu... Albo przynajmniej, Przełożony  zmienił sens słowa „nawrócenie”. Nie oznacza  ono dla niego, że papież ma znowu stać się "w pełni katolicki", jak  to powiedział  abp Lefebvre podczas konsekracji w 1988. Nie,  dla niego "nawrócenie Rzymu" oznacza,  "że Rzym przyjmuje sześć warunków", jak to nam tłumaczy ks. Rostand  w wywiadzie zgrudnia 2012 roku.
Bp Fellay oszukuje cały świat swoim listem nr 80 do przyjaciół i dobroczyńców, ze szczególnym kłamstwem dla Francuzów  (artykuł ks. Rebourgeona. [See explanations at the end of this article]).
- Benedykt XVI zmienił znaczenie słowa "tradycja", wymyślając pojęcie "żywej tradycji", Larousse zmienił ostatnio definicję "małżeństwa" w zmowie z niesprawiedliwym rządem ... Biskup Fellay zmienia znaczenie słowa "nawrócenie". Jest to typowo masońska metoda. Nie mówimy, że jest  on masonem, nic na ten nie jest nam wiadome, ale, że używa ich metod.