sobota, 27 kwietnia 2013

Listy od czytelników (2) : cenne cytaty


Listy  od czytelników  (2) : cenne cytaty 

  


Dziękujemy serdecznie jednemu z naszych czytelników, który przysłał nam dwa cenne cytaty ilustrujące nasz komentarz w artykule „Cytat zwypowiedzi bp Fellaya, dnia 8 października 2012, Argentyna”. Oto co mówi :

A propos waszych niżej zamieszczonych komentarzy :

5) [Bp Fellay :] "Oznacza to, że szef nie jest liberalny, bo  liberał, modernista,  nie może pozwolić na atakowanie  liberalizmu."
Odpowiedź: Ależ tak, liberał może... Może, w pierwszym podejściu aby łatwiej nas zniszczyć potem, jak to się dzieje z grupami Ecclesia Dei. Wystarczy się przyjrzeć  do czego dochodzi w Le Barroux, Campos etc.

6) [Bp Fellay :] "[Chodzi o] przedstawienie spraw  w sposób bardziej praktyczny. Nie ma zasadniczej różnicy z pierwszą perspektywą (2006), [ale] to jest łatwiejsze do sprawdzenia ."
Odpowiedź: nieprawda,  istnieje zasadnicza różnica. Oddać się pod kontrolę heretyka czy  papieża tradycyjnego, nie jest tym samym. To nie pluralizm papieża pozwalający  (bardzo tymczasowo) na krytykę...

 ... te dwa cytaty :

"Rewolucja wymaga   ustępstw  od zasad, a  nigdy nie rezygnuje ze swoich własnych, co najwyżej zawiesza ich wykonanie" (René Bazin).

"Można podnieść się po wszystkim; nigdy nie udaje się podnieść po   porzuceniu zasad. Nic nie jest stracone, dopóki prawdziwe doktryny nadal pozostają w ich integralności. Wraz z nimi, wszystko  odrabia się prędzej czy później, ludzie i instytucje, dlatego, że  zawsze jesteśmy w stanie wrócić do dobrego, jeśli nie porzuciliśmy prawdy. Co odebrałoby nawet  nadzieje  zbawienia, to   porzucenie zasad, bez których nie można zbudować niczego solidnego i trwałego "(bp Freppel).