poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Unisono księży Morgana i R. de Cacqueray’aUnisono księży  Morgana i  R. de Cacqueray’a


Tłumaczenie :

NB : Proszę pamiętać, że dystrybucja w naszych kaplicach i wprowadzanie w obieg nielegalnej literatury jest niedozwolone, dotyczy to również 'The Recusant'! Fr Morgan

Ksiądz Morgan, przełożony dystryktu Wielkiej Brytanii, jest podobno kapłanem właściwie myślącym i  anty-układowcem podobnie, jak ks. Cacqueray. Ale jak i ten ostatni nie waha się walczyć z nami.  Zagroził już Gregoriowi Sarto i Clarze z  Ignis ardens, że odmówi im sakramentów, jeśli nie zaprzestaną działalności moderatorów na ich  forum. Nasi przyjaciele zostali więć zmuszeni do podporządkowania się.

Teraz zabrania on dystrybucji The Recusant, które jest odpowiednikiem Avec l'Immaculée dla  anglojęzycznego świata. Nie chcemy takich "anty-układowców" jak oni [księża Morgan i Cacqueray]. Dla nas ważne są  akty, a nie piękne słowa.
Nie mamy ani krztyny zaufania do ks. Morgana, który już  4 sierpnia 2012 napisał list do wiernych dystryktu Wielkiej  Brytanii mówiący, że po Kapitule wszystko jest w porządku, i że jego zdaniem Bractwo jest bezpieczne i dobrze chronione Deklaracją z 14  lipca  2012 tejżesz Kapituły ... Nie biorąc pod uwagę jego, być może, dobrych intencji, zachowuje się on  jak zdrajca. Ks. Morgan jest niebezpieczniejszy od ks. Rostanda, który przynajmiej wyraźnie deklaruje swoje opinie i nie zachowuje się jak  hipokryta.

Oto co ks. Morgan napisał dnia  4 sierpnia 2012 r.:

List Przełożonego dystryktu Wielkiej Brytanii
ksędza Morgana


Drodzy bracia,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniach od 9 do 14 lipca bieżącego roku miała miejsce w Econe Kapituła Generalna Bractwa. Mimo to, że nie była to Kapituła elekcyjna, który odbywa się raz na 12 lat,  była ona dobrą okazją do  podjęcia  ważnych kwestii, które bardzo niepokoją nas wszystkich, a nawet ostatnimi czasy powodują w śród nas podziały.

Składała się ona z Przełożonego Generalnego i jego asystentów, a także z głównych przełożonych i kilku  starszych [przynależnością do Bractwa] księży i wydała  deklaracje zamieszczoną poniżej w niniejszym biuletynie. Ten tekst był  konsensusem w jego kompilacji oraz  wynikiem dyskusji, interwencji  i głosowania.
Ponadto Kapituła ta rozpatrzyła  wiele decyzji dotyczących naszego uświęcenia, duszpasterstwa, seminariów  i administracji, które  zostaną w odpowiednim czasie podane członkom (biskupom, kapłanom, braciom i siostrom) Bractwa.

Jak biskup Fellaya wspomniał  w swoim kazaniu podczas święceń w Ecône  29 czerwca, dyskusje na temat ewentualnego praktycznego porozumienia z Rzymem powróciły do punktu wyjścia (i to ze względu na  naciski Rzymu w sprawie akceptacji Soboru Watykańskiego II i Nowej Mszy). Dlatego, jak ustanowiła Deklaracja, Bractwo oczekuje "dnia, w którym  możliwa będzie otwarta i poważna debata na temat  powrotu kościelnych  władzy do Tradycji." Taka była faktycznie  do tej pory polityka Bractwa.

Mamy nadzieję, że wierni, którzy zrozumiale  niepokoili się perspektywą praktycznego  rozwiązania, bez wystarczającej ze strony Rzymu naprawy  doktryny,  zostaną uspokojoni  potwierdzeniem   tej polityki, jak i powtarzanym sprzeciwem Bractwa w stosunku do błędów Vaticanum II i płynących z niego reform, a także stałym przylgnięciem [Bractwa] do  "Wiary katolickiej w całej jej czystości i pełni. "

Z naszej strony, nie możemy zaniedbywać pracy uświęcania, która rozpoczyna się od nas  samych ", ponieważ "wiara bez dobrych uczynków jest martwa ", a więc dobra walka w katolickiej Tradycji nie zwalnia nas od dążenia do cnoty.

W oświadczeniu [z dnia 14 lipca 2012 r., opublikowanym w dniu 19.07.2012] znamienne jest wyjaśnienie, według którego, musi być powołana nadzwyczajna Kapituła Generalna decydująca głosowaniem na wypadek ewentualnego porozumienia z władzami rzymskimi - kiedy to władze kościelne powrócą do Tradycji. Oznacza to, że Kapituła w całości  miałaby decydujący głos w tej kwestii.