wtorek, 23 kwietnia 2013

Proces kanoniczny : ważne doniesienia ks. Cordozo oraz list bp Tissier de Mallerais z 6 lipca 2010 roku


Proces kanoniczny : ważne doniesienia ks. Cordozo oraz list bp Tissier de Mallerais z 6 lipca 2010 rokuKsiądz Cardozo napisał do nas, by podać nam poniższe informacje, które pomogą  kapłanom czekającym na zapowiedziany im kanoniczny proces:  sądy Bractwa nie posiadają  kompetencji sądzenia w  dziedzine  kanonicznicznej,  z wyjątkiem przypadków nieważności małżeństwa. [od tł.: prosimy o wybaczenie, polska terminologia z zakresu prawa nie jest naszą mocną stroną] Bractwo nie jest więc uprawnione do   kanonicznego sądzenia  naszych kapłanów. Potwierdza to, że nie należy  udawać się  na proces zainicjowany przez Menzingen.
Prosimy naszych czytelników o przekazanie od nas tych informacji naszym  kapłanom w trakcie procesu i tym  na wygnaniu. Powiedzcie im od nas, że Avec l'Immaculée prosi, aby jak najszybciej powrócili do Francji i nie brali udziału w tej niebezpiecznej i bezużytecznej farsie.

Oto wyjątek z listu  :

"Do drogich Księży zagrożonych przez zbirów  bp Fellaya procesami kanonicznymi, (z racji Listu   37 kapłanów  Francji z lutego tego roku). Pragnę ich   uspokoić.
Informuję ich, że zgodnie z załączonym tu pismem biskupa Tissier kierującego tymi sądami (wbrew temu, co nakazał abp Lefebvre), w liście tym bp Tissier powiadomia mnie, że sądy Bractwa  zajmują się wyłącznie  unieważnienieniami małżeństw (sic!) ... dlatego  panowie ci nie mogą prowadzić  żadnego innego kanonicznego działania, chyba że uciekną się  do Roty [Rzymskiej] ... hehe!

[od red. : Rota Rzymska jest jednym z trybunałów Watykanu, procesy kanoniczne Tradycji nie są możliwe, bo ponad bp Fellayem nie ma niezawodnej władzy.]

Opieram się na dokumencie, który możecie przedstawić  w waszej obronie. List ten był odpowiedzią daną  [mi] przed procesem kanonicznym kontra Dom generalny w 2010, (…)
Pozwólcie mi przypomnieć  moim drogim prześladowanym współbraciom, że nie jesteśmy  zobowiązani do posłuszeństwa żadnej władzy nie mającej  naszej Wiary.
Pozostaję do Waszej dyspozycji.
Przyjmijcie, proszę, solidny uścisk w   Chrystusie Królu!

P. J. Ernesto Cardozo

Ksiądz Cardozo załącza  list bp Tissier de Mallerais, którego konsultował w tej kwestii w   2010. Podajemy tłumaczenie listu i oryginał autorstwa bp Tissier de Mallerais w j. hiszpańskim.   

Tłumaczenie listu bp Tissier de Mallerais

Międzynarodowe Seminarium św. Piusa X
Econe
CH – 1908 Riddes
Do Czcigodnego Ojca   Cardozo, FSSPX
 Lipiec , Argentyna
Econe, dnia  6 lipca  2010
Szacowny i drogi Księże,


Mam Księdza list  z 20 czerwca przed oczyma, dziękuję za zaufanie i mile wspominam dni wspólnie  z Księdzem spędzone  w Meksyku zeszłego roku.
  Jednak nie wydaje mi się, żeby prawdą było iż   rozwiązanie problemu protestujących wiernych z Saltillo należy powierzyć naszej komisji kanonicznej, bo komisja ta zajmuje się jedynie unieważniem małżeństwa.
W związku z tym sprawa tych wiernych podlega przełożonemu Dystryktu Meksyku  i Przełożonemu Generalnemu z jego radą.
Mam nadzieję, że Ksiądz patrzy w przyszłość, a nie w przeszłość, i że szybko otrzyma przeniesienie na  miejsce, w którym będzie się Księdzu podobać co pozwoli na rozwój jego  talentów i  kapłańskiego zapału.
  Niech  Bóg Księdza błogosławi.
+ Bernard Tissier de Mallerais

Aby powiększyć - klik na obrazek : Nota : Wyjątek listu ks.  Cardozo po hiszpańsku

 « A  los caros sacerdotes amenazados de juicio canónicos por los secuaces de Mons.Fellay, (por la carta de los 37 padres de Francia de febrero de este año), quiero tranquilizarlos notificándoles , que segun carta que adjunto, enviada por Mons. Tissiers,  encargado de tales tribunales , en ella me notifica, (en contra de lo que Mons. Lefbvre dispuso), que los tribunales de la Fraternidad sólo se ocupan de nulidades matrimoniales , (SIC!)...por tanto esos señores NO PUEDEN HACERLES NINGÚN TIPO DE ACCIÓN CANÓNICA a menos que ellos recurran a La Rota...jeje!
     Les remito el documento, para que la puedan presentar en vuestra defenza.
     La tal carta fue una contestación ante un proceso canónico que  inicié en contra de la casa la Casa General en 2010,  (...)
      Permítanme recordarles a mis estimados compañeros perseguidos, que no estamos obligados a obedecer a ninguna autoridad que no tenga nuestra Fé.
      Quedo a vuestras órdenes.
       Reciban un fuerte abrazo en Xto Rey!

                                                             P. Ernesto J. Cardozo

Nova Friburgo -Brasil- 19-4-2013 »