wtorek, 23 kwietnia 2013

Papież Franciszek chce szerszego zastosowania Vaticanum II


Papież Franciszek chce szerszego zastosowania Vaticanum II

widziane na forum un évêque s'est levé
Dziękujemy Aurore z forum Un évêque s'est levé, panu Max Barretowi i  stronie Catholicapedia. Każdy powinien znać poniższy cytat z papieża Franciszka. 

Wyjątek z homilii z Mszy św. w kaplicy Domu Św. Marty, z dnia 16 kwietnia:
"Dzięki Duchowi Soboru, Kościół  otworzył się na świat, ale  wiele trzeba jeszcze zrobić. (...)Co więcej, są liczne głosy, które chciałyby zawrócić wstecz. To się nazywa: „być upartym”. To się nazywa: „chcieć oswoić Ducha Świętego”. To się nazywa:  być „głupim i opieszałego serca”. Dzięki Soborowi, hierarchia jest w służbie ludu Bożego. "


Wyjątek  włoski:
 "Dunque il Concilio Vaticano II ha rappresentato un’occasione storica per una grande rivoluzione ecclesiastica, che, però, non si è ancora del tutto concretizzata. Grazie allo spirito conciliare, la Chiesa si è aperta al mondo, ma numerosi passi avanti devono essere ancora compiuti. «Festeggiamo - ha detto - questo anniversario, facciamo un monumento, ma che non dia fastidio. Non vogliamo cambiare. Di più: ci sono voci che vogliono andare indietro. Questo si chiama essere testardi, questo si chiama voler addomesticare lo Spirito Santo, questo si chiama diventare stolti e lenti di cuore»"