piątek, 26 kwietnia 2013

Cytat z wypowiedzi bp Fellaya, dnia 8 października 2012, Argentyna, albo zastosowanie oszustwa


Cytat z wypowiedzi bp Fellaya, dnia 8 października 2012, Argentyna, 
albo zastosowanie oszustwaJeden z kapłanów Ruchu oporu przysłał nam ten cytat z bp Fellaya dla zilustrowania naszego artykułu: Biskup Fellay nadal posuwa swoje pionki Dobrze widać tu, w jaki sposób  biskup Fellay dopuszcza się fałszu. Oto co powiedział w dniu 8 października 2012 roku w Argentynie.

Cytat :
"Warunek Kapituły z  2006, który mówił, że nie powinniśmy dążyć do praktycznego rozwiązania przed rozwiązaniem doktrynalnym, jest bardzo jasny w teorii, ale w praktyce jest to niemożliwe do wykonania. Co to ​​znaczy" rozwiązać problem doktrynalny? " To nigdy nie nastąpi, bo w Kościele wojującym, zawsze będą problemy. Dlatego przyjęliśmy bardziej praktyczny punkt widzenia, nie  różniący się od  pierwszego, bo fakt, że mamy prawo do atakowania błędów oznacza, że​​ władza zgadza się, oznacza nawrócenie. To jest bardzo jasne! Oznacza to, że szef nie jest liberalny, bo  liberał, modernista,  nie może pozwolić na atakowanie  liberalizmu. [Chodzi o] przedstawienie spraw  w sposób bardziej praktyczny. Nie ma zasadniczej różnicy z pierwszą perspektywą (2006), [ale] to jest łatwiejsze do sprawdzenia. "

Komentarz Avec l'Immaculée :

1) Biskup Fellay zaczyna   stanowczym oświadczeniem błędu, według niego: "Warunek Kapituły z  2006, który mówił, że nie powinniśmy dążyć do praktycznego rozwiązania przed rozwiązaniem doktrynalnym jest bardzo jasny w teorii, ale w praktyce jest to niemożliwe do wykonania." Odpowiadamy  mu: "Człowiek małej wiary", nic nie jest niemożliwe dla Boga. Jesteśmy pewni zwycięstwa, potwierdzają to Matka Boska Fatimska i proroctwa innych. Ale nie trzeba wyprzedzać  obiecanego czasu, który nadejdzie gdy   papież poświęci Rosję, w jedności ze wszystkimi biskupami świata,  Niepokalanemu Sercu Maryi (por. Objawienie w Rianjo)

2) "To nigdy nie nastąpi, bo w Kościele wojującym, zawsze będą problemy" 
Odpowiedź : Nie zawsze mieliśmy w wojującym Kościele  heretyckich papieży. Pogodzić się z istnieniem takiego  Kościoła  i sugerować, że te problemy są częścią życia Kościoła, jest poważnym błędem: powszechna apostazja nie jest w Kościele normalna i nie powinna być tolerowana.

3) "nie  różniący się od  pierwszego, bo fakt, że mamy prawo do atakowania błędów oznacza, że władza zgadza się, oznacza nawrócenie."
Odpowiedź : To jest sofizm. Rzym pozwolił grupom Ecclesia Dei krytykować sobór, a jednak nie było nawrócenia Rzymu. Pozwolić na  pluralizm, czyli na to, że Tradis istnieją obok  heretyków i świętokradców nie jest nawróceniem. To jest nieco poszeżony Asyż.

4) "To jest bardzo jasne!"
Odpowiedź: Nie, to jest dwuznaczne. Według  Avec l'Immaculée, natomiast,  jasne jest, że   bp  Fellay ma wolę oszukiwania.

 5) "Oznacza to, że szef nie jest liberalny, bo  liberał, modernista,  nie może pozwolić na atakowanie  liberalizmu."
Odpowiedź: Ależ tak, może... Może, w pierwszym podejściu aby łatwiej nas zniszczyć potem, jak to się dzieje z grupami Ecclesia Dei. Wystarczy się przyjrzeć  do czego dochodzi w Le Barroux, Campos etc.

6) "[Chodzi o] przedstawienie spraw  w sposób bardziej praktyczny. Nie ma zasadniczej różnicy z pierwszą perspektywą (2006), [ale] to jest łatwiejsze do sprawdzenia ."
Odpowiedź: nieprawda,  istnieje zasadnicza różnica. Oddać się pod kontrolę heretyka czy  papieża tradycyjnego, nie jest tym samym. To nie pluralizm papieża pozwalający  (bardzo tymczasowo) na krytykę ze strony  tradycjonalistów, ma być  sprawdzany. To co trzeba sprawdzić, to : "Czy zgadzacie się z wielkimi encyklikami wszystkich poprzedzajacych was papieży? Czy zgadzacie się z Quanta Cura Piusa IX, Immortale Dei i Libertas  Leona XIII, Pascendi Piusa X, Quas Primas Piusa XI, Humani generis Piusa XII ? Czy jesteście w pełnej komunii z tymi papieżami i ich stwierdzeniami? Czy akceptujecie jeszcze anty-modernistyczną przysięgę? Czy jesteście za panowaniem społecznym Naszego Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli nie akceptujecie doktryny waszych poprzedników, nie warto rozmawiać. Dopóki nie zgodzicie się na zreformowanie Soboru biorąc pod uwagę doktryny papieży poprzedzających was, dialog nie jest możliwy. To jest bezużyteczne. » (abp Lefebvre, Fideliter, n°66, listopad-grudzień 1988, s. 12-13)

 Originał w j. hiszpańskim :
 "La condición [puesta por] el capítulo del 2006, que decía que no debemos buscar una solución práctica antes de la solución doctrinal, es en teoría muy clara, pero en la práctica es impracticable. ¿Qué significa “resuelto lo doctrinal”? Eso jamás será porque en la Iglesia Militante siempre habrá problemas. Por eso hemos tomado una perspectiva más concreta, no hay diferencia con la primera, porque decir que nosotros tenemos derecho a atacar los errores significa que la autoridad está de acuerdo, significa una conversión. ¡Es muy claro! Significa que la cabeza no es liberal porque un liberal, un modernista, un liberal no puede permitir que se ataque al liberalismo. [se trata de ] poner las cosas de modo más práctico. No hay diferencia fundamental con la primera (2006), [sino que] es más fácil de verificar".