środa, 6 marca 2013

Czy dokona się kiedyś uroczystego i publicznego aktu zadośćuczynienia i poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi ?
Czy dokona się kiedyś uroczystego i publicznego  aktu zadośćuczynienia i poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi ?

Ksiądz  Fabrice Delestre

Artykuł ten jest bardzo ważny z dwóch powodów: 1. Pozwala nie  tracić nadziei. 2. Pozwala uświadomić sobie, że sytuacja Kościoła nie zmieni się na lepsze na skutek kanonicznego uznania Bractwa,  ale dzięki nadzwyczajnemu zdarzeniu, które  otwarzy papieżowi  oczy.

Według kilku przekazów z Nieba otrzymanych przez siostrę Łucję  po odmowie papieża Piusa XI dokonania aktu zadośćuczynienia i poświęcenia Rosji oraz  kilku jednoznacznych stwierdzeń siostry Łucji, nie ma żadnych wątpliwości, że : ten uroczysty i publiczny akt zadośćuczynienia i poświęcenia Rosji dokonany zostanie kiedyś przez papieża, który wezwie wszystkich biskupów  zjednoczenia sie z nim.

- Przekazy z Nieba :

Przekaz Naszego Pana dla siostry Łucji w sierpniu 1931 w Rianjo:
Siostra Łucja wielokrotnie zgłaszała   objawienie w  Rianjo, które ma ogromne znaczenie w  ekonomii orędzia fatimskiego, ponieważ kolejni papieże uporczywe odmowają wypełnienia woli Nieba  :

List z dnia 29 sierpnia 1931do  biskup Correia da Silva, biskupa Leiria: "... wydawało mi się, że Jego Boski Majestat  powiedział  do mnie: (...) ‘’Donieś moim  ministrom, zważywszy, że idą za przykładem króla Francji, że  kroczą za nim ku nieszczęściu. Nigdy nie jest za późno, by odwołać się do Jezusa i Maryi. ‘’ "

List  z 1936 od siostry Łucji do Ojca Gonçalves :
"Później, na drodze intymnej komunikacji, Nasz Pan powiedział do mnie, skarżąc się:" Nie chcieli słuchać mojej prośby ... Jak król Francji, ukorzą się i wykonają ją, ale już będzie za późno.  Rosja już rozsieje swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania wobec Kościoła.  Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć ".

Rozmowa  3 lutego 1946 r. z Ojcem Jongena: "W 1931 roku, z Rianjo, gdzie na zlecenie moich przełożonych pojechałam na miesięczny  odpoczynek, napisałam list do J. Eksc.biskupa Leirii, podkreślając tę prośbę oraz podałam słowa naszego Pana:   ‘Jak król Francji, ukorzą się i wykonają ją, ale już będzie za późno. ‘’ "(12)

Przekaz Naszego Pana dla siostry Łucji podczas wiosny  1936 :
Podaliśmy powyżej pierwszą częśś niniejszego komunikatu z nieba, aby odpowiedzieć na pytanie trzecie. Oto druga część tego komunikatu:
 « - "Ale Panie mój  [mówi siostra Łucja],Ojciec Święty nie uwierzy mi jeżeli Ty, nie natchniesz go szczególną inspiracją  ."

- "Ojciec Święty ! Módl się za Ojca Świętego. On to zrobi, ale będzie  późno! Tymczasem Niepokalane Serce Maryji uratuje Rosję, ona jest Mu polecona " »(13)

- Twierdzenia siostry Łucji  :
Ograniczymy  się do przedstawienia  trzech mocnych  i jasnych  wypowiedzi siostry Łucji, które wyraźnie pokazują nam, że ona nigdy nie miała wątpliwości, iż akt zadośćuczynienia i poświęcenia Rosji kiedyś nastąpi.

▪ Kiedy w 1946 roku John Haffert pytał siostrę Łucję, czy nawrócenie Rosji nastąpi po   poświęcenie tego narodu, jasnowidząca  powiedziała: "Tak,  Matka Boża to obiecała. To się stanie. "

▪ Kiedy ojciec McGlynn, w lutym 1947 roku, chciał wiedzieć, czy obietnica nawrócenie Rosji była absolutna czy warunkowa, siostra Łucja odpowiedziała: " " Na końcu " w tekście tajemnicy,  oznacza, że ​​ jest absolutna. "

▪ Kiedy ojciec Alonso pytał  ją o słowa Naszego Pana: "Papież poświęci Rosję, ale  będzie późno",  jasnowidząca  powiedział mu, że "poświęcenie Rosji, jak i końcowy triumf Niepokalanego Serca Maryi idący za nią,  są absolutnie pewne i  zrealizują się  mimo wszelkich przeszkód. "(14)

Noty :
Fragment z noty 10: "Pokój", o którym mowa w ostatnim zdaniu drugiej części tajemnicy, który jest przedmiotem trzeciej obietnicy,  jest cywilnym pokojem (albo brakiem militarnej  wojny), który jest obiecany całemu światu na "pewien czas."
(12) Brat Franciszek Maria od Aniołów , " Fatima, głęboka radość, ewenement światowy",   Wyd. CRC, nr 2. Wydanie  poprawione w grudniu 1993 r., str.: 213 dla tych trzech fragmentów listów.
(13) Brat Franciszek Maria od Aniołów, op. cit., s.:. 220.
(14) Te trzy wypowiedzi  jasnowidzącej  są opisane  na stronie 435  książki  brata Franciszka Marii od Aniołów, op. cit.