niedziela, 24 marca 2013

Polowanie na katolików, czy polowanie na modernistów, nie da się zrobić wszystkiego na raz!


Polowanie  na katolików, czy polowanie na modernistów, nie da się zrobić wszystkiego na raz !

komentarz do ostatnich tekstów bp Fellaya


Papież Franciszek modli się przy grobie Piusa V: fotografia wybrana przez La porte latine mająca nam przedstawić  nowego papieża. Avec l'Immaculée,  najdelikatniej mówiąc,  nie uważa tego za  zbyt objektywne.


Na swojej stronce  Courrier de Tychique, n°450, Max Barret [od tł.: wielki obrońca Tradycji i m.in. były kierowca abp Lefebvre’a ] wspomina ciekawy artykuł o  papieżu autorstwa soborowego dziennikarza. Ten dziennikarz jest  bardzo pesymistyczny. Nie tylko "Tradsy" są zaniepokojeni…

Tymczasem, w mniemaniu bp Fellaya pierwsza i najpilniejszą sprawą   jest  zneutralizowanie wiernych FSSPX, którzy chcą zachować wiarę, a zwłaszcza tych, którzy posiadają blogi. Czy sądzicie, że przestrzega on  wiernych  przed złym papieżem honorowanym przez całą masonerię? Ależ skąd ! Ma on o wiele  ważniejsze  sprawy : ksiądz Rioult, księża Pinaud  i Salenave są nieskończenie bardziej "niebezpieczni" niż papież. Prześladuje się ich, stara się ich neutralizować, odciąć ich od świata ... Oto wrogowie biskupa Fellaya. W swoim wolnym czasie  zajmuje się on  "ekskomuniką" wiernych, trzymaniem pod kluczem opornych księży i ​​przygotowywaniem  uzasadnień do nieprawdopodobnej  i skandalicznej Deklaracji  doktrynalnej wysłanej do Rzymu dnia 15 kwietnia 2012 ... Czy ta postawa biskupa Fellaya jest postawą  dzieci Bożych? ... Mamy bardzo wiele wątpliwości.

Komunikaty biskupa Fellaya  są nadal zawiłe i dyplomatyczne. Obecnie jego zdania są  budowane wg. podwójnego schematu: pół zdania wyraża wielką sympatię  dla modernistycznego papieża, a dalej drugie pół zdania  "koryguje" strzał. Bo teraz bp Fellay nie może już być  otwarcie ‘przyłączony’, jak w Deklaracji doktrynalnej z kwietnia 2012: Ruch oporu czuwa.

Zajęcia praktyczne

1) "Komunikat  Domu Generalnego Bractwa Piusa X z okazji wyboru papieża Franciszka".
Podkreślamy to, co jest  godne Bractwa Świętego Piotra, a potem pogrubioną czcionką podajemy  więcej tradycyjny punkt widzenia :
"Na wieść o wyborze papieża Franciszka członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X wznoszą prośby do Boga Wszechmogącego, aby obficie obdarzył nowego Biskupa Rzymu łaskami.
Komentarz:
To zdanie podkreśla gotowość i przyjazne przyzwolenie, FSSPX jest uwieszone u [klamki] Rzymu ...

Niech nowy papież, umocniony Bożą Opatrznością, „utwierdza braci w wierze” z taką mocą, z jaką św. Pius X uczynił to na początku swego pontyfikatu  
Komentarz :
Jak papież może utwierdzić w wierze, jeśli od zawsze był znany jako postępowiec! Wiemy zresztą, że jest to modernista, który odprawia  nową mszę i akceptuje Vaticanum II. W  jaki sposób można  utwierdzać w wierze w tej sytuacji?

 (…)W takim duchu biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice związani z Bractwem Świętego Piusa X pragną zapewnić Ojca Świętego o swoim synowskim pragnieniu «odnowienia wszystkich rzeczy w Chrystusie, aby Chrystus był wszystkim we wszystkich”  według swoich możliwości, z miłości do świętego Kościoła rzymskokatolickiego. Menzingen, 13 marca 2013 r.»
Komentarz :
Avec l'Immaculée  nie jest w stanie poczuć synowskich  uczuć do przyjaciela loży B'nai B'rith i bp Kaspera, znanego heretyka ...
Biskup Fellay bardzo lubi zwrot : "według naszych możliwości", który ciągle wypływa spod jego pióra: FSSPX przynosi tylko to, co może, ale nie przynosi wszystkiego. To jest niejednoznaczne: czy nie pozwala się domyślać, że Tradycja nie przynosząc wszystkiego, jest jednym z rozwiązań  pomiędzy wieloma innym i, że Tradycja może współistnieć w Kościele z modernistami? Na to wygląda, bo właśnie tego chce  biskup Fellay: współistnieć z modernistami, przyjmując w zupełności nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, ważną nową mszę, uznając ważność wszystkich sakramentów novus ordo i nieunikniony Vaticanum  II ... (patrz : bp Fellay, Deklaracjadoktrynalnych  z dnia 15 kwietnia 2012)

2) Kontynuujmy  nasze zajęcia praktyczne. Taką samą dyplomację znajdujemy  w Akcie Poświęcenia Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X św. Józefowi, patronowi  Kościoła katolickiego, jaka odbyła się w dniu 19 marca 2013 roku: (...) "Racz następnie, o, nasz wierny orędowniku, uczynić z tego skromnego  Legion odnowicieli [rebâtisseurs]  silne wsparcie dla papieża w jego funkcji  utwierdzania braci w wyznawaniu wiary jasnej i pełnej św. Piotra: Tu es Christus, Filius Dei vivi. Amen. "
Komentarz :
Początek jest niejasny: nie bardzo wiadomo jak FSSPX może wspierać   papieża podczas, gdy Kościół jest "okupowany", jak mówił abp Lefebvre, a papież jest przyjacielem masonów i rabinów. W dniu 19 marca, biskup Fellay już wie, że [papież] Franciszek jest przyjacielem loży B'nai B'rith, o czym mógł jeszcze nie wiedzieć dnia 13 marca ...Na dzień 19  nie ma już dla niego usprawiedliwienia, chociaż było na  13-go. Koniec zdania poprawia nieco strzał, lecz początek neguje tradycyjny zakres.

Ponadto, od momentu,  w którym  biskup Fellay napisał swoją słynną Deklarację doktrynalną, ogromnie wątpimy w to, że ma on jeszcze dokładne pojęcie o tym, co to jest "wiara pełna i jasna", ponieważ ta Deklaracja doktrynalna z dnia 15 kwietnia 2012 r., jak to pokazał niedawno Arsenius, atakuje wiarę.
Wciąż oczekujemy od FSSPX potępienia działań kardynała  Bergoglio: międzyreligijnego dnia, nowej mszy, itp.. FSSPX  milczy,  podczas gdy wierni stawiają sobie pytania na temat  nowego papieża. To jest bardzo dziwne. Czy Przełożonemu Generalnemu  brak informacji? Jeżeli tak, to biskup Fellay powinien  pilnie skontaktować się z nami! Jak na razie FSSPX woli przedstawiać przyjaciela loży B'nai B'rith jako pobożnegopapieża modlącego się przed relikwiarzem Piusa V. .. Jeśli to nie jest hipokryzja i dezinformacja, to nie wiemy, jak się to nazywa.

Założymy się, że papież pozował w tym miejscu do zdjęcia, aby tym samym lać wodę na młyn biskupa Fellaya i  uspokoić  nieco grupy Ecclesia Dei. Nie wierzymy w nabożeństwo papieża Franciszka do św. Piusa V, zwłaszcza, że   pierwszy list  jego pontyfikatu ma zapewniać rabina o ciągłości dialogu międzywyznaniowego  ... Daleko jesteśmy od ducha Lepanto i Krucjaty Różańcowej  organizowanej przez Piusa V w celu odparcia islamu. To zdjęcie jest wg. nas znakiem, że  papież chce wyglądać na trochę tradycyjnego w celu  porozumienia. Wskazuje ono, wg. Avec l'Immaculée, że [papież] chce nas pozyskać  i umiejętnie gra  wilka w owczej skórze. Będzie ostentacyjnie modlił się przed Piusem V, aby następnie zmylić ludzi, mówiąc im podczas  pierwszego  Anioł Pański, że Kasper w swojej książce o miłosierdziu,  jest wielkim teologiem. Zauważcie ten talent: aby rozczulić ludzi pozwala  na przełkniecie pigułki-Kasper, oblepiając wszystko    miłosierdziem.

Jeśli chcecie porównać  ton, jakim zwracał się abp Lefebvre do papieża  z modernistycznym tonem biskupa Fellaya, przeczytajcie  załącznik z tym,co mówił   abp Lefebvre  do Jana Pawła II w liście otwartym. Zauważycie jak dalekie to jest od miodowych przemówień, kremów, syropu, ślazowych cukierków i fałszywie uduchowionego Menzingen. U abp Lefebvre’a jest całkiem inaczej.