wtorek, 26 marca 2013

Deklaracja doktrynalna bp Fellaya : grzech przeciw wierze, miłości, sprawiedliwości i religiiDeklaracja doktrynalna bp Fellaya : grzech przeciw wierze, miłości, sprawiedliwości i religii

od księdza  z FSSPX


tłumaczył na j. francuski  z j.angielskiego Vias tuas Domine

Zgodnie z powszechną doktryną, pośród uznanych moralistów,  oj. Royo Martin naucza w swojej Teologii Moralnej  dla świeckich (tom 1, nr 794):
Klamstwo nigdy nie jest dozwolone... ale ... istnieją okoliczności, w których może być dopuszczalne uciekanie się do czegoś, co  nazwano mentalnym zastrzeżeniem ...
Należy zrobić rozróżnienie pomiędzy terminami: dwuznaczność, amfibologia  [od tł.: (gr. dwuznaczność) – błąd logiczny, wypowiedź wieloznaczna (tzw. wieloznaczność kontekstu).] i mentalne zastrzeżenie.

a) WYRAŻENIA DWUZNACZNE to takie, które mają dwa lub więcej znaczeń ...

b) AMFIBOLOGIA to  zdanie, które ma podwójne znaczenie, a jedno z nich niezgodne jest ze zdrowym rozsądkiem lub  przyjętym znaczeniem ...

c) MENTALNE ZASTRZEŻENIE [termin z etyki] to  rodzaj amfibologii polegającej   na zastrzeżeniu [nie ujawnieniu]  tego, co się myśli, a  co się zmilcza w celu wprowadzenia słuchacza w błąd, albo  na ukryciu  prawdy, której ten słuchacz nie powinni poznać ...

Kiedy możemy powiedzieć,  że posłużenie się mentalnymi zastrzeżeniami  jest słuszne i rozsądne?
Generalnie rzecz biorąc wtedy, kiedy  musimy ukryć prawdę, której osoba pytająca nie ma prawa znać...

Niemniej  zawsze niesłuszne jest posługiwanie się mentalnymi zastrzeżeniami, gdy naszym obowiązkiem jest wyrażanie  prawdy, wiary, miłości, sprawiedliwości, religii, itp. ...

Lecz w swojej Deklaracji z dnia 15 kwietnia 2012 r., biskup Fellay posługuje się  "dwuznacznym tekstem", "co już samo w sobie jest poważną winą, ponieważ nie można dążyć do odbudowania Kościoła opierając się na nieporozumieniu" . (Krótki komentarz do tekstu Preambuły doktrynalnej z 15kwietnia 2012, autorstwa kapłana FSSPX). Faktycznie, oprócz jasnych i skandalicznych warunków, Deklaracja ta  pełna jest mentalnych zastrzeżeń,  z których niektóre są bardzo niebezpieczne (patrz : Kwietniowa dwuznaczność, bp Williamson, Komentarz eleison nr 269, 8.09.12).

Biskup Fellay musi odpowiedzieć na następujące pytanie: czy został zmuszony przez modernistyczny Rzym do ukrycia prawdy wymaganej przez wiarę, miłość, sprawiedliwość, religię?

Biskup Fellay mógłby odpowiedzieć bez uciekania się do swych  hronicznych mentalnych zastrzeżeń, ale nie sądzimy, że to zrobi, bo  wymagałoby to od niego rezygnacji ze starań o  osiągnięcie porozumienia z Rzymem i przeproszenia,  co jest skąd inąd   konieczne do tego, aby  FSSPX mogło wyjść z kryzysu samozniszczenia, w którym jest pogrążone.

Ksiądz  z FSSPX.