sobota, 16 marca 2013

Nowenna w intencji naszych prześladowanych księży, dzień n°9Nowenna w intencji naszych prześladowanych  księży, dzień n°9Tak mówi Pan: W odpowiednim czasie  wysłucham cię,  w dniu zbawienia pomogę ci. Zachowam  cię, uczynię dla ciebie przymierze  ludu, aby podnieść kraj  i rozdzielić  zdewastowane dziedzictwo, a   powiedzieć  jeńcom: "Wyjdźcie", tym, co są w ciemnościach: "Pokażcie się".
Boże mój, prosimy Cię o łaskę dla naszych kapłanów, aby zrozumieli, gdy nadejdzie czas cienia i walczyli jawnie. Prosimy Cię,  pokaż im jasno, co mają czynić  i jak, aby  mogli uratować możliwie jak najwięcej  dusz. Prosimy Ciebie,  pokaż wyraźnie tym, którzy z własnej woli są uwięzieni w Bractwie i nie mogąc wykonywać apostolatu, co powinni robić, co  w oczach Boga jest najwłaściwsze,  aby robili. A dla tych, którzy są jeszcze w pół-niewoli, to znaczy,  nadal mają apostolstwo, ale nie mają prawa głosić całej prawdy tak, jak chcieliby, prosimy Cię, pozwól im  zrozumieć, co powinni robić, jeśli muszą pozostać w tym stanie.
Paść się oni będą wzdłuż ścieżek, na wszystkich ogołoconych wzgórzach będą mieć  pastwisko. Nie będą cierpieć głodu lub pragnienia, nie będą cierpieć upalnych wiatrów, ani słońca, bo Ten, który  ma litość nad nimi prowadzi ich ku tryskającej wodzie(...).
Boże mój, tym, którzy uwolnią się od złych łańcuchów,  obiecałeś, że ich poprowadzisz. Stracą wszystko, aby wszystko odnaleźć. Odnajdą prawdziwą wolność dzieci Bożych i radość spełnienia obowiązku.
Mówił Syjon: "Opuścił mnie Pan i  zapomniał o mnie." Czy kobieta może zapomnieć dziecko, które  karmi, czy nie ma ona litości dla syna swego łona? Cóż,  ona je zapomni, ja nie zapomnę ciebie, mówi Pan Wszechmogący.
Przyjdź Duchu Święty do naszych dusz i dusz Twoich  kapłanów, w Imię Jezusa Chrystusa, który oddał swą Krew dla nas wszystkich i pokaż im, jak chcesz, aby dbali o Twoje sprawy. Amen.