sobota, 9 marca 2013

Nowenna w intencji naszych prześladowanych księży, dzień n°2Nowenna w intencji naszych prześladowanych  księży, dzień n°2

Prorok Daniel przed Nabuchodonozorem

Poza naszymi trzema prześladowanymi kapłanami i 34 bojownikami z La Sapinière włączamy do tej Nowenny księży,  którzy z powodu kryzysu już zostali , lub w krótce będą wykluczeni, i których nazwiska zostały podane w artykule ‘’ Uregent!, a zwłaszcza ks. Trincado, którydnia 6 marca 2013  otrzymał ostateczną  decyzję o wydaleniu  z Bractwa. Jest  również kilku innych  kapłanów, którzy cierpią i są surowo karani w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Zapewne są też tacy, o których nic nie wiemy. Włączamy ich do   naszych modlitw.

Dzisiejsza Nowenna inspirowana jest tekstami z soboty,  3-go tygodnia Wielkiego Postu i sławną modlitwą proroka Daniela (Daniel, IX, 4-19):

"Panie, pochwyć uszami słowa moje, zważ na moje wołanie,  zwróć się na głos modlitwy mojej, mój Królu i Boże ."
Trójco Święta, Tobie polecamy wszystkich naszych kapłanów, którzy walczą i cierpią za Bractwo. Wysłuchaj nas, Ciebie błagamy. Uczyń  ich pokornymi i żarliwymi, niech  udaremnią  wszelkie pułapki demona i całkowicie czynią Twoją wolę.
O mój Boże, ponieważ dzisiaj przypominasz nam, jak prorok Daniel umiał udaremnił pomówienia i fałszywe  zeznania, prosimy Cie, wyślij Daniela do każdego z kapłanów Bractwa, który  walczy dla Twojej chwały. Święty Danielu, ty, którego imię oznacza "Bóg mnie sądził," ty, który  miałeś kilka niesprawiedliwych procesów i wyroków i wyszedłeś z nich  bez szkody, a nawet  wzrosło twoje  zjednoczenie z  Bogiem,  ty, który  tak skutecznie chroniłeś  Zuzannę, ty, który byłeś nieustraszony w jaskini lwów, ty, który zadziwiałeś  wszystkich   mądrością twoich odpowiedzi, ty, który zawsze pozostawałeś  spokojny podczas  najgorszych  prób i niesprawiedliwość, powierzamy ci wszystkich naszych kapłanów już, lub w krótce  sankcjonowanych, aby dalecy od załamań na skutek tych doświadczeń, wypełnieni byli  darem Rady, jaki ty w pełni posiadasz,  i aby  mimo wszelkich przeszkód czynili wolę  Bożą pamiętając, że ważne jest, jak Bóg będzie ich sądził, a nie  niesprawiedliwe sądy ludzi.

"I choćbym musiał zstąpić w otchłań bez światła, nie zlęknę się niczego, bo Ty jesteś przy mnie,"..."Krokami mymi kieruj według mowy Twojej, niech żadna niegodziwość we mnie nie panuje ". O, Trójco Święta, niech Twoich kapłanów nie opanowuje niegodziwość, lecz przeciwnie, niech oni  zawsze nad nią panują.

O mój Boże, prosimy dla naszych  kapłanów o wielką łaskę, godną tej otrzymanej przez  proroka Daniela, gdy   wysłałeś mu  anioła Gabriela ze słowami : "Danielu, teraz przyszedłem, aby cię pouczyć i żebyś zrozumiał. Od początku modlitw twoich wyszło  słowo, a ja przyszedłem oznajmić je tobie." O mój Boże, ta modlitwa Daniela jest tak potężna, chcemy ją  teraz  powtórzyć,  aby  pozyskać  specjalną pomoc   dla naszych kapłanów. Ta modlitwa jest modlitwą pokory i skruchy, ponieważ właśnie to najbardziej jest Tobie miłe, mój Boże:

 « Proszę, Panie Boże, wielki i straszny, który strzeżesz przymierza i miłosierdzia miłujących Ciebie i strzegącym przykazań Twoich. Zgrzeszyliśmy, nieprawość czyniliśmy, bezbożnie się sprawowaliśmy, odwróciliśmy się i odstopili od przykazań i sądów Twoich.  
« Tobie, Panie, sprawiedliwość, a nam zawstydzenie twarzy, jak jest dzisiaj [w Bractwie], z powodu niewierności wobec Ciebie dokonanych, które zobowiązały się do Ciebie. Panie, nam zawstydzenie twarzy, naszym przywódcom, naszym ojcom,  bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
 « A Tobie, Panu, Bogu naszemu, miłosierdzie i zlitowanie, bo odstąpiliśmy od Ciebie i nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego , żeby chodzić w zakonie Jego, który nam dał przez sług swoich proroków. (...)
I utwierdził swoje słowa, które mówił, przeciw nam i przeciw książętom naszym, którzy nas sądzili, że przywiedzie na nas zło wielkie, jakie nigdy nie było pod wszystkim niebem (...) bośmy nie słuchali głosu Jego.(...)
Teraz tedy wysłuchaj, Boże  modlitwę twego sługi i prośby jego i dla siebie samego ukaż oblicze twoje, a obacz  sanktuaria twoje, dla miłości Bożej. Nakłoń, Boże mój, ucha twego, a usłysz ; otwórz oczy twoje, a obacz spustoszenie  (...) 
Bo nie ze względu na sprawiedliwości nasze składamy tę modlitwę przed tobą, ale na litości twoje mnogie.
Panie, usłysz, ; Panie, przebacz ; Panie , obacz a czyń, nie zwlekaj dla samego siebie, mój Boże."