niedziela, 17 marca 2013

List ks. Pfeiffera do kapłanów i wiernychList ks.  Pfeiffera do kapłanów i wiernych 

Tłumaczenie na j. polski za tłumaczem francuskim Vias tuas DomineAby usprawiedliwić  przed Bogiem spokojne pozostawanie w głównym nurcie FSSPX musicie "zasadniczo" zgadzać się z każdym z nastepujących  stwierdzeń. Jeśli uznacie, że CHOCIAŻ JEDNO Z NICH jest niebezpieczne dla duszy, macie obowiązek wobec BOGA mówić i działać.

1 - "Deklaracja z 14 lipca, której  Kapituła Generalna oficjalnie nie wycofała, i która nie robi rozróżnienia między  dwoma Magisterium; istnienie sześciu warunków, jak również niejednoznaczny sposób mówienia o  Tradycji, nie stanowią niebezpieczeństwa dla Wiary i nie prowadzą dusz na śliskie zbocze modernizmu ".
Jeśli to stwierdzenie zagraża Wierze  dusz, jako kapłan Boga, musisz mówić i uprzedzić trzodę.

2 – Ustalona i zatwierdzona "decyzja"  Kapituły Generalnej o "prowadzeniu  FSSPX" ku zaakceptowaniu poddania się władzom modernistycznego Rzymu, nie zagraża Wierze  i nie prowadzi ich w dół po równi pochyłej ku modernizmowi ".
Jeśli to stwierdzenie zagraża Wierze  dusz, jako kapłan Boga, musisz mówić i uprzedzić wiernych.

3 – "Dyrektywa Przełożonego Generalnego w Cor Unum z dnia 18 marca wzywa do zmiany naszego nastawienia do Rzymu, do zaprzestania  frontalnego  ataku, ale pozostawania  otwartym na porozumienie, jeśli Rzym 1. pozwoli nam zachować liturgię  z 1962 r. i 2. pozwali nam na pewną swobodę działania w "konkretnych okolicznościach" , nie jest kompromisem , który stanowi zagrożenie dla Wiary kapłanów i świeckich z FSSPX, i nie stanowi ryzyka poprowadzenia dusz na śliskie zbocze modernizmu ".
Jeśli to stwierdzenie zagraża Wierze  dusz, jako kapłan Boga, musisz mówić i uprzedzić owczarnię.

4 – "Nowe ‘’pozytywne zbliżenie’’ do  neo-modernistycznego Rzymu  nie stawia nas w niebezpieczeństwie popadnięcia w  modernizm "neo-konserwatystów" takich,  jak Bractwo Świętego Piotra,  Instytut Chrystusa Króla, Redemptoryści, czy  Michael Voris itp.. "
Jeśli to stwierdzenie zagraża Wierze  dusz, jako kapłan Boga, musisz mówić i uprzedzić wirnych.

5 – "Fakt, że Bractwo w ​​swoich oficjalnych komunikatach (DICI, La Porte Latine, Wiadomości chrześcijaństwa), podaje wiadomości z Rzymu, teksty neokonserwatystów przemieszane z podobnymi artykułami  autorów FSSPX nie wprowadzając poprawek lub komentarzy wskazujących  błędy, nie zagraża Wierze   wiernych, którzy otrzymują tę oficjalną literaturę Bractwa i nie  prowadzi dusz na śliskie zbocze modernizmu. "
Jeśli to stwierdzenie zagraża Wierze  dusz, jako kapłan Boga, musisz mówić i uprzedzić trzodę.

6 – "Większym  złem  przeciwko jedności i posłuszeństwu jest  krytyka Przełożonego generalnego w  jego oświadczeniach, które " wydają się być liberalne ", a nie są odwołane lub  wyjaśnione  -  jego wywiad dla CNS, własny wywiad dla DICI,  jego instrukcje z 18 marca,   list  z  14 kwietnia do trzech biskupów, jego oświadczenie z dnia 14 lipca – niż publiczne krytykowanie  ich   ze względu na niebezpieczeństwo dla Wiary, co może prowadzić dusze na śliskie zbocze modernizmu. Co sprowadza się do stwierdenia, że JEDNOŚĆ JEST WAŻNIEJSZA  NIŻ WIARA... "
Jeśli to stwierdzenie zagraża Wierze  dusz, jako kapłan Boga, musisz mówić i uprzedzić trzodę.

7 - "Kapłan FSSPX miałby prawo wypowiadania się tylko wtedy, jeśli dostanie rozkaz, a nie zanim będzie odprawiał   nową mszę, lub głosił herezje. Wszystko inne można krytykować lub poprawiać   prywatnie, ale na pewno nie w obliczu wiernych, ponieważ wierni nie są pod niewłaściwym wpływem, dopóki nie uczestniczą w Nowej Mszy. Doktryna stoi za   tradycyjną liturgią. "
Jeśli to stwierdzenie jest prawdziwe, musisz równać z Bractwem Świętego Piotra czy inną grupą Novus Ordo, wedle twego  wyboru.
Jeśli to stwierdzenie zagraża Wierze dusz, jako kapłan Boga,  musisz mówić i przestrzec  trzódkę.

8 – "W obecnym kryzysie FSSPX kapłani i wierni powinni mieć  zaufanie do swoich przełożonych i nie powinni czytać lub  szukać informacji gdzie indziej  niż w zatwierdzonych  źródłach, jak : DICI, La Porte Latine, Wiadomości  chrześcijaństwa. Byłoby to nieposłuszeństwem wobec Boga. Wierni nie mają tych materiałów studiować, ale muszą  zaufać  doświadczeniu i mądrości Przełożonego Generalnego i polegać na jego opinii, ponieważ wybrał go  Bóg i abp  Lefebvre  oraz  posiada  on łaski stanu, których  nie mają kapłani i wierni. A więc, wierni muszą  ślepo iść za przełożonym generalnym, biskupem pomocniczym pobożnego związku, który nie ma żadnej jurysdykcji nad nimi. "
Jeśli to stwierdzenie zagraża Wierze  dusz, jako kapłan Boga, musisz mówić i uprzedzić trzodę.

Święty Bernard mówi, że kapłan  jest stróżującym psem i , że pies, który nie szczeka  jest bezużyteczny. Gdzie jest twoje szczekanie ? Święty Feliks II powiedział,  "że nie potępianie błędu jest zatwierdzeniem go, że nie nauczanie  prawdy oznacza  potępienie."  To stwierdzenie  nie odnosi się do obecnie nieznanych lub niewskazanych nauczaniem  błędów, ale do   błędów dzisiejszych,  naszych czasów, naszego środowiska. W pogańskim świecie  nie mówi się o  Moliniźmie, monoteiźmie. Więc jeśli istnieją błędy w naszym własnym Bractwie, jak i w naszym Kościele katolickim, ta sama zasada wymaga, aby katolicki kapłan potępił oba.

In Christo,
Fr Joseph Pfeiffer.