piątek, 8 marca 2013

Sprostowanie dotyczące Komunikatu Przełożonego Dystryktu Francji a propos listu z dnia 28 lutego do biskupa Fellaya autorstwa ks. Oliviera RioultaSprostowanie dotyczące Komunikatu Przełożonego Dystryktu Francji a propos listu z dnia 28 lutego do biskupa Fellaya autorstwa ks. Oliviera Rioulta

Ksiądz Olivier RioultDziękujemy Księdzu  za jego odwagę. Jesteśmy z Księdzem i modlimy się za Księdza. Sprostowanie dotyczące  Komunikatu Przełożonego Dystryktu Francji cieszy nas  bardzo, bo wiemy teraz, że będzie Ksiądz walczyć do końca ... Avec l'Immaculée  rozpoczyna  nowennę specjalnego wsparcia dla naszych trzech księży, ale również dla pozostałych 34,  jeszcze nie odkrytych, aby w tej walce wspierała ich  łaska. Nowenna rozpoczyna się dziś w nocy. Opublikowany zostanie kolejny artykuł  na ten temat.

List napisany przez  37 kapłanów dystryktu Francji faktycznie został zamieszczony na stronie La Sapinière. Prawdy jakie zawierają wyraźnie  nie spodobały się  Domu Generalnemu, który  postanowił ukarać trzech księży spośród trzydziestu siedmiu popierających list. Ich przestępstwo: nie wytrzymują kłamstw Domu Generalnego.

On wzywa  [księży]   w imieniu kanonu 2331 § 2 do zaprzestania  ich posługi i  poddaje kwarantannie do czasu procesu, na którym oskarżony przez nas będzie naszym sędzią. To znaczy, że biskup Fellay będzie sędzią i stroną.
Nie znamy żadnego prawa kanonicznego w Kościele, które pozwala kłamać. Znamy natomiast  8-me przykazanie Boże, które tego zabrania.
Cała treść listu z dnia 28 lutego jest prawdziwa i możliwa do zweryfikowania. Zakłopotany początkowo Dom Generalny  stwierdził, że to blef, że list ten nie może pochodzić od   kapłanów. Wobec faktów starano się wmówić ", że rzecz jest wmyślona".

Nie mamy nic "przeciwko władzy Bractwa", któremu wszystko zawdzięczmy, chcemy jedynie aby Dom Generalny przestał zniekształcać rzeczywistość i promować liberalne praktyki.

Cokolwiek by nie powiedzieli, nie tylko  « bardzo nieliczni » kapłani życzą sobie  « ustąpienia swoich Przełożonych »!

Ukarano trzech księży, tak, ale to wcale nie zmienia faktów.Problem pozostaje nierozwiązany. Odrzucamy oskarżenie Sekretarza Generalnego. Zawsze uzasadnialiśmy nasze źródła. Nie popełniliśmy ani oszczerstw, ani zniesławień, ani  niejasności. Jeśli zdecydowaliśmy się przedstawić  zło spowodowane przez Przełożonego Generalnego i jego asystentów, to tylko po konsultacji św. Tomasza i autorytetów moralnych Bractwa. Naszym celem jest doprowadzić do  zakończenia skandalu polityki zamieszania i wieloznaczności Domu Generalnego.
Nasza "postawa" nie jest oparta "na objektywnej pustce", przeciwnie! Nie daliśmy się "ponieść nierozumnej   podejrzliwości w stosunku  do władzy Bractwa". Powody naszej troski są nie tylko racjonalne, ale uargumentowane i streszczone w "Katechizmie Kryzysu w Bractwie."

Nie wątpimy w poprawność doktrynalną Przełożonego Dystryktu   Francji, ale stwierdzamy, że nie może on już  napisać tego, co myśli. Musi  wykręcać swoje sumienie, aby uwalniać  swojego Przełożonego z jego niepowodzeń i móc głosić doktrynę.

Czy bez listu 37 kapłanów z dnia 28 lutego, biskup Fellay wygłosiłby w taki sposób tę konferencję w Nantes dnia 1 marca?
Czy List do przyjaciół i dobroczyńców z marca  uzyskałby zgodę Menzingen na opublikowanie  bez dodatku ks. R. de  Cacqueray - co kłóci się z pięknem reszty tekstu - , w którym  wyraża  on  biskupowi  Fellayowi  "uznanie dla jego odważnej odmowy wysłanej papieżowi."? Nie mamy  tu  już poprawności doktrynalnej, ale  bagna dyplomacji.

La Sapinière nadal będzie wykonywać swoją pracę. Est est, Non non.!
Nie czujemy nienawiści do nikogo, ani do biskupa Fellaya, chociaż jego dwulicowość przeraża nas, ani do ks. R. de Cacqueray, dla którego mamy wielki szacunek. Ale obu, i wszystkim członkom kapituły, którzy zamiast skutecznie rozwiązać problem podczas Kapituły w  lipcu 2012 tylko go ukryli i po części utrzymali, powtarzmy im  te oto słowa porucznika Degueldre do jego katów przed rozstrzelaniem: "nie nienawidzę was, żal mi was."

Ksiądz Olivier Rioult, Fsspx,
jeden z ukaranych kapłanów.