wtorek, 12 marca 2013

Porównanie Protokołu „śmierci Bractwa” z 1988 i Deklaracji doktrynalnej z 2012

Porównanie Protokołu „śmierci Bractwa” z 1988 i Deklaracji doktrynalnej z 2012

 
 
 
 
Pelagius Asturiensis
 
 
 
Brytyjska strona The Recusant zwróciła naszą uwagę na wręcz uderzające podobieństwo Protokołu, który 5 maja 1988 roku podpisał abp Lefebvre w celu pojednania się z Rzymem, niewątpliwie pod wpływem nacisków niektórych kapłanów FSSPX (może ówczesnego Przełożonego Generalnego, x. Schmidbergera, jak sugeruje The Recusant). Dzięki Bogu Arcybiskup zrozumiał swój błąd i wycofał swój podpis następnego dnia.
W numerze 3 z roku 2002 pisma Zawsze Wierni czytamy, że „Ten słynny « protokół zgody », który nigdy nie wszedł w życie, stanowi prawną podstawę dla organizacji, które później zwykło się nazywać « wspólnotami Ecclesia Dei ».
Istotne jest, że na ten temat abp Lefebvre później napisał: „Gdybym podpisał porozumienie, bylibyśmy skończeni w przeciągu jednego roku”.
Oto tekst owego „wyroku śmierci” na Bractwo z 1988 roku:
 
Protokół Porozumienia
Zaproponowany Arcybiskupowi Lefebvre’owi przez Rzym (1988)
 
Ja, Marcel Lefebvre, Arcybiskup-Emeryt Tulle, zarówno jak członkowie Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X założonego przeze mnie:
1. Obiecujemy być zawsze wierni wobec Kościołowa katolickiego i Rzymskiego Papieża, jego Najwyższego Pasterza, Wikariusza Chrystusa, Następcy Błogosławionego Piotra w jego prymacie jako głowa ciała biskupów.
2. Oświadczamy naszą akceptację nauczania zawartego w nr 25 Kostytucji dogmatycznej Lumen gentium Soboru Watykańskiego II na temat kościelnego Magisterium i przylgnięcia mu należnego.
3. W kwestii niektórych punktów nauczanych przez Sobór Watykański II czy dotyczących późniejszych reform liturgii i prawa, a które nie wydają się nam łatwo do pogodzenia z Tradycją, przyrzekamy, że będziemy mieć pozytywną postawę studiowania i komunikacji ze Stolicą Apostolską, unikając wszelkiej polemiki.
4. Ponadto, oświadczamy, że uznajemy ważność Ofiary Mszy i Sakramentów odprawianych z intencją robienia tego, co Kościół czyni, i według rytów określonych w edycjach typicznych Mszału Rzymskiego i Rytuałów Sakramentów promulgowanych przez papieży Pawła VI i Jana Pawła II.
5. W końcu, przyrzekamy zachowywać powszechną dyscyplinę Kościoła i prawa kościelne, zwłaszcza te, które są zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego promulgowanym przez papieża Jana Pawła II, z wyjątkiem specjalnej dyscypliny udzielonej Bractwu przez prawo partrykularne.
 
 
Pius X bp Fellay Mgr Lefebvre
 
 
A teraz należy przeczytać Deklarację doktrynalną bp Fellaya z ubiegłego roku. Czyżby bp Fellay chciał wprowadzić FSSPX do rezerwatu Ecclesia Dei? Wystarczy przeczytać i przekonać się samemu.